Node.js Development
Loading...

Node.js Development

За курса

Курсът цели да запознае учащите с разработката на End-to-end JavaScript приложения върху платформата Node.js. По време на обучението ще разберем как да създадем базов сървър с Node.js, ще се научим на сървър-клиент архитектурата и ще научим как да правим лесни и бързи web приложения с платформата. Обучението е първата част от три поредни курса, като следват Express.js и Angular.

Умения, които ще придобиеш

 • Какво е Web Server

 • Основни познания по HTTP протокола

 • Сървърни приложения с Node.JS

 • Работа с нерелационни бази данни

 • MVC архитектура

 • Създаване на приложения изцяло с JavaScript

Теми

 • 1. Course Opening
 • 2. Introduction to Web servers, HTTP
 • 3. Introduction to Web servers, HTTP - Exercises
 • 4. Node.JS Web Server, Development Tools
 • 5. Node.JS Web Server, Development Tools
 • 6. Node.js Modules - Files, Utilities, Streams
 • 7. Node.js Modules - Files, Utilities, Streams
 • 8. Lab: Develop and Deploy Node.js
 • 9. Exam