Node.js Development
Loading...

Node.js Development

Кредити 6
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът цели да запознае учащите с разработката на End-to-end JavaScript приложения върху платформата Node.js. По време на обучението ще разберем как да създадем базов сървър с Node.js, ще се научим на сървър-клиент архитектурата и ще научим как да правим лесни и бързи web приложения с платформата. Обучението е първата част от три поредни курса, като следват Express.js и Angular.

Архив обучения

Node.js Development - септември 2016
8 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Node.js Development - септември 2016 Icon

Записани в курса до сега: 1095

Умения, които ще придобиеш

 • Какво е Web Server
 • Основни познания по HTTP протокола
 • Сървърни приложения с Node.JS
 • Работа с нерелационни бази данни
 • MVC архитектура
 • Създаване на приложения изцяло с JavaScript
 • Какво е Web Server
  Основни познания по HTTP протокола
 • Сървърни приложения с Node.JS
  Работа с нерелационни бази данни
 • MVC архитектура
  Създаване на приложения изцяло с JavaScript