PHP Web Basics
Loading...

PHP Web Basics

За курса

Курсът "PHP Web Basics" ще ви запознае с основите на уеб програмирането с езика PHP. Изучават се принципите и особеностите на обектно-ориентираното програмиране, с директно приложение в работата с информация от база данни и динамично уеб съдържание. Разглеждат се основни концепции на уеб технологиите като HTTP протокол и обработка на потребителски данни чрез формуляри. Придобитите умения позволяват изграждане на цялостно динамично уеб приложение с възможност за потребителска автентикация (регистрация с име и парола), свързано с база данни. Оценяването в курса е на базата на предадени домашни и практически изпит. 

Умения, които ще придобиеш

 • Решаване на алгоритмични проблеми чрез РНР

 • Запазване на динамично съдържание в база данни

 • Следване на конвенции на езика и добри практики

 • Създаване на статични и динамични уеб страници

 • Енкапсулиране на програмна логика в обекти и класове

 • Изграждане на цялостни уеб приложения

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Advanced Syntax and Operations
 • 4. Exercise: Advanced Syntax and Operations
 • 5. HTTP and HTML Basics
 • 6. Exercise: HTTP and HTML Basics
 • 7. Introduction to MySQL
 • 8. Exercise: Introduction to MySQL
 • 9. Database Relations and Design
 • 10. Exercise: Database Relations and Design
 • 11. Workshop: Database-driven Application
 • 12. Workshop: Database-driven Application
 • 13. Defining Classes
 • 14. Exercise: Defining Classes
 • 15. Encapsulation and Inheritance
 • 16. Exercise: Encapsulation and Inheritance
 • 17. Polymorphism, Interfaces and Abstraction
 • 18. Exercise: Polymorphism, Interfaces and Abstraction
 • 19. Session Handling and Authentication
 • 20. Exercise: Session Handling and Authentication
 • 21. Workshop: Creating an ORM/View engine
 • 22. Workshop: Creating an ORM/View engine
 • 23. Routing
 • 24. Exercise: Routing
 • 25. REST Services and Ajax
 • 26. Exercise: REST Services and Ajax
 • 27. Workshop
 • 28. Workshop
 • 29. Exam Preparation
 • 30. Exam
 • 31. Retake