PHP Web Basics
Loading...

PHP Web Basics

Кредити 9
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът "PHP Web Basics" ще ви запознае с основите на уеб програмирането с езика PHP. Изучават се принципите и особеностите на обектно-ориентираното програмиране, с директно приложение в работата с информация от база данни и динамично уеб съдържание. Разглеждат се основни концепции на уеб технологиите като HTTP протокол и обработка на потребителски данни чрез формуляри. Придобитите умения позволяват изграждане на цялостно динамично уеб приложение с възможност за потребителска автентикация (регистрация с име и парола), свързано с база данни. Оценяването в курса е на базата на предадени домашни и практически изпит. 

Архив обучения

PHP Web Development Basics - май 2020
13 Лекции Лектор Иван Йонков
PHP Web Development Basics - май 2020 Icon

Записани в курса до сега: 560

PHP Web Basics - май 2019
16 Лекции Лектор Иван Йонков
PHP Web Basics - май 2019 Icon

Записани в курса до сега: 304

PHP Web Development Basics - септември 2018
15 Лекции Лектор Веселин Малезанов
PHP Web Development Basics - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 104

PHP Web Development Basics - септември 2017
15 Лекции Лектор Веселин Малезанов
PHP Web Development Basics - септември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 112

PHP Fundamentals - януари 2017
14 Лекции Лектор Иван Йонков
PHP Fundamentals - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 181

Умения, които ще придобиеш

 • Решаване на алгоритмични проблеми чрез РНР
 • Запазване на динамично съдържание в база данни
 • Следване на конвенции на езика и добри практики
 • Създаване на статични и динамични уеб страници
 • Енкапсулиране на програмна логика в обекти и класове
 • Изграждане на цялостни уеб приложения
 • Решаване на алгоритмични проблеми чрез РНР
  Запазване на динамично съдържание в база данни
 • Следване на конвенции на езика и добри практики
  Създаване на статични и динамични уеб страници
 • Енкапсулиране на програмна логика в обекти и класове
  Изграждане на цялостни уеб приложения

Теми