PHP Fundamentals
Loading...

PHP Fundamentals

Кредити 12 Ниво: Medium

За курса

Курсът "PHP Fundamentals" запознава с базови техники и инструменти за практическо програмиране отвъд писането на прости програмни конструкции. Наред с техниките за програмиране, курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на проблеми чрез работа върху стотици практически упражнения.

Всички задачи за упражнения и домашни се оценяват в реално време с автоматизираната SoftUni Online Judge система. Методиката на обучение е изключително практически насочена. Предоставеният материал включва концептуална теория с многобройни примери и голямо количество задачи с нарастваща трудност, които се надграждат една друга, като към тях са приложени подробни указания.

Голяма част от практическите упражнения в курса засягат работа с линейни структури от данни и текстообработка. Ще бъдат засегнати и концепции, които целят да въведат курсистите в основните единици на обектно-ориентираното програмиране.

Архив обучения

PHP Fundamentals – декември 2019
11 Лекции Лектор Веселин Въчев
PHP Fundamentals – декември 2019 Icon

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с линейни структури от данни
 • Основи на уеб разработката
 • Боравене със стандартната функционалност на програмния език
 • Анализ на сложни проблеми и редуциране до компютърно-изпълними стъпки
 • Работа с линейни структури от данни
  Основи на уеб разработката
 • Боравене със стандартната функционалност на програмния език
  Анализ на сложни проблеми и редуциране до компютърно-изпълними стъпки