PHP Web Basics
Loading...

PHP Web Basics

Кредити 9
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът "PHP Web Basics" ще ви запознае с основите на уеб програмирането с езика PHP. Изучават се принципите и особеностите на обектно-ориентираното програмиране, с директно приложение в работата с информация от база данни и динамично уеб съдържание. Разглеждат се основни концепции на уеб технологиите като HTTP протокол и обработка на потребителски данни чрез формуляри. Придобитите умения позволяват изграждане на цялостно динамично уеб приложение с възможност за потребителска автентикация (регистрация с име и парола), свързано с база данни. Курсът завършва с практически изпит.

Архив обучения

PHP Web Development - октомври 2016
16 Лекции Лектор Иван Йонков
PHP Web Development - октомври 2016 Icon

Записани в курса до сега: 92

Умения, които ще придобиеш

 • Овладяване на синтаксиса на РНР
 • Използване на уеб сървъри
 • Използване и работа с бази данни
 • Основни принципи за сигурност на уеб приложения
 • Разбиране на шаблона MVC и работа със Symfony
 • Създаване на цялостни уеб приложения
 • Овладяване на синтаксиса на РНР
  Използване на уеб сървъри
 • Използване и работа с бази данни
  Основни принципи за сигурност на уеб приложения
 • Разбиране на шаблона MVC и работа със Symfony
  Създаване на цялостни уеб приложения