Programming Basics - Fast Track
Loading...

Programming Basics - Fast Track

Кредити 3

За курса

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Курсът "Основи на програмирането" завършва с практически изпит по програмиране, който е приемен в програмата по софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Подробна информация за Учебния план може да намерите тук.

Този курс представлява интензивна версия на курса "Programming Basics" и е предназначен за хора, които искат да получат начални знания по програмиране за кратко време или такива, които вече имат опит и желаят да си припомнят материала. Ако нямате предишен опит в програмирането или смятате, че този курс би бил прекалено интензивен за Вас, запишете се за курса, който започва април месец от тук.

Архив обучения

Programming Basics with C# - Fast Track - април 2020
5 Лекции Лектор Ален Паунов
Programming Basics with C# - Fast Track - април 2020 Icon

Записани в курса до сега: 334

Programming Basics with C# - Fast Track - декември 2019
5 Лекции Лектор Ален Паунов
Programming Basics with C# - Fast Track - декември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 327

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
  Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
  Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)