Увод в програмирането за учители
Loading...

Увод в програмирането за учители

Кредити 2 Ниво: Beginner
Срокът за записване е изтекъл

За курса

МОН съвместно със софтуерната индустрия одобри професия „Приложен програмист“ за обучение в средните училища. Така възникна предизвикателството учителите да се подготвят за преподаване на новата специалност и за съвместна работа с фирми от индустрията. Софтуерният университет подава ръка на българските учители като им предоставя безплатни обучения и свободно качествено и съвременно учебно съдържание за обучение по професия "Приложен програмист", съобразено с нуждите на софтуерната индустрия и изискванията на МОН.

Настоящият курс е първият от програмата на СофтУни, целяща да запознае учителите от средните училища със спецификите при обучението за придобиване на професионална квалификация "Приложен програмист". Той дава знания и умения за подготовката и провеждането на въвеждащ курс по програмиране за ученици - първият от учебния план на МОН. Учителите, посетили този курс, получават безплатно методически насоки, знания, умения и инструменти за преподаване и добре разработено свободно учебно съдържание, в съответствие с държавния общообразователен стандарт (ДОС).

Обучението се организира от Фондация "Софтуерен университет" съвместно със СофтУни.

Архив обучения

Увод в програмирането за учители - юли 2017
11 Лекции Лектор Ангел Георгиев
Увод в програмирането за учители - юли 2017 Icon

Записани в курса до сега: 594

Основи на програмирането за учители - юни 2017
9 Лекции Лектор Ангел Георгиев
Основи на програмирането за учители - юни 2017 Icon

Записани в курса до сега: 488

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с език за програмиране C# и среда за разработка Visual Studio
 • Извършване на прости пресмятания, логически проверки и цикли
 • Познаване на концепцията за преподаване по професия „Приложен Програмист“
 • Начални умения за преподаване на език C#
 • Подготовка на задачи за оценяване с език C#
 • Работа с език за програмиране C# и среда за разработка Visual Studio
  Извършване на прости пресмятания, логически проверки и цикли
 • Познаване на концепцията за преподаване по професия „Приложен Програмист“
  Начални умения за преподаване на език C#
 • Подготовка на задачи за оценяване с език C#