Увод в програмирането за учители

Увод в програмирането за учители

Увод в програмирането за учители

Активен Кредити 2

За курса

Активни обучения

Няма активни обучения

Умения, които ще придобиеш

  • Работа с език за програмиране C# и среда за разработка Visual Studio
  • Извършване на прости пресмятания, логически проверки и цикли
  • Познаване на концепцията за преподаване по професия „Приложен Програмист“
  • Начални умения за преподаване на език C#
  • Подготовка на задачи за оценяване с език C#