Профил
Loading...

Увод в програмирането за учители

Увод в програмирането за учители Basics

За курса

МОН съвместно със софтуерната индустрия одобри професия „Приложен програмист“ за обучение в средните училища. Така възникна предизвикателството учителите да се подготвят за преподаване на новата специалност и за съвместна работа с фирми от индустрията. Софтуерният университет подава ръка на българските учители като им предоставя безплатни обучения и свободно качествено и съвременно учебно съдържание за обучение по професия "Приложен програмист", съобразено с нуждите на софтуерната индустрия и изискванията на МОН.

Настоящият курс е първият от програмата на СофтУни, целяща да запознае учителите от средните училища със спецификите при обучението за придобиване на професионална квалификация "Приложен програмист". Той дава знания и умения за подготовката и провеждането на въвеждащ курс по програмиране за ученици - първият от учебния план на МОН. Учителите, посетили този курс, получават безплатно методически насоки, знания, умения и инструменти за преподаване и добре разработено свободно учебно съдържание, в съответствие с държавния общообразователен стандарт (ДОС).

Обучението се организира от Фондация "Софтуерен университет" съвместно със СофтУни.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с език за програмиране C# и среда за разработка Visual Studio

 • Извършване на прости пресмятания, логически проверки и цикли

 • Познаване на концепцията за преподаване по професия „Приложен Програмист“

 • Начални умения за преподаване на език C#

 • Подготовка на задачи за оценяване с език C#

Теми

 • 1. Външни ресурси
 • 2. Добре дошли в СофтУни
 • 3. Професия "Приложен програмист"
 • 4. Откриване на курса
 • 5. Въведение в програмирането
 • 6. Пресмятания, оператори, изрази
 • 7. Условни конструкции
 • 8. Повторения (цикли)
 • 9. Подпрограми (функции/методи)
 • 10. Подготовка за проект
 • 11. Подготовка за изпит
 • 12. Предаване на проект
 • 13. Практически изпит по програмиране