Python Fundamentals
Loading...
Python Fundamentals Записване

Python Fundamentals

Python Fundamentals Fundamentals
Записване

За курса

Курсът Python Fundamentals ще ви запознае с базови техники и инструменти за практическо програмиране, отвъд писането на прости програмни конструкции. Обучението обхваща работа с функции с параметри и връщана стойност, използване на дебъгер за проследяване изпълнението на кода и намиране на грешки, обработка на поредици елементи чрез списъци, използване на колекции, работа с речници и асоциативни масиви за обработка и съхранение на двойки {ключ - стойност}, работа със стрингове и текстообработка, задълбочена работа с класове и обекти.
 Ще научите основните принципи в обекно ориентираното програмиране. Наред с техниките за програмиране, курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на задачи, чрез работа върху стотици практически упражнения. Всички задачи за упражнения и домашни се оценяват в реално време с автоматизираната SoftUni Online Judge система.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с функции

 • Работа с низове от елементи (списъци)

 • Работа с регулярни изрази

 • Работа с речници и асоциативни масиви (dictionaries)

 • Работа с класове и обекти

 • Филтриране и манипулация на множества от данни

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course overview
 • 3. Python Intro, Functions, Debugging
 • 4. Lists
 • 5. Dictionaries
 • 6. Lambda Functions & Exercise
 • 7. Object and Classes
 • 8. Exercise
 • 9. Basics OOP Principles
 • 10. Magic Methods & Exercise
 • 11. Strings, Files, Functional Programming
 • 12. Exam Preparation