Python Fundamentals
Loading...

Python Fundamentals

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

Курсът Python Fundamentals ще ви запознае с базови техники и инструменти за практическо програмиране, отвъд писането на прости програмни конструкции. Обучението обхваща работа с функции с параметри и връщана стойност, използване на дебъгер за проследяване изпълнението на кода и намиране на грешки, обработка на поредици елементи чрез списъци, използване на колекции, работа с речници и асоциативни масиви за обработка и съхранение на двойки {ключ - стойност}, работа със стрингове и текстообработка, задълбочена работа с класове и обекти.
 Ще научите основните принципи в обекно ориентираното програмиране. Наред с техниките за програмиране, курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на задачи, чрез работа върху стотици практически упражнения. Всички задачи за упражнения и домашни се оценяват в реално време с автоматизираната SoftUni Online Judge система.

Архив обучения

Python Fundamentals – юни 2019
8 Лекции Лектор Инес Иванова
Python Fundamentals – юни 2019 Icon

Записани в курса до сега: 213

Python Fundamentals – януари 2019
8 Лекции Лектор Инес Иванова
Python Fundamentals – януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 249

Python Fundamentals – юни 2018
8 Лекции Лектор Инес Иванова
Python Fundamentals – юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 179

Python Fundamentals – януари 2018
8 Лекции Лектор Владимир Дамяновски
Python Fundamentals – януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 75

Python Fundamentals - юли 2017
9 Лекции Лектор Димо Чанев
Python Fundamentals - юли 2017 Icon

Записани в курса до сега: 61

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с функции
 • Работа с низове от елементи (списъци)
 • Работа с регулярни изрази
 • Работа с речници и асоциативни масиви (dictionaries)
 • Работа с класове и обекти
 • Филтриране и манипулация на множества от данни
 • Работа с функции
  Работа с низове от елементи (списъци)
 • Работа с регулярни изрази
  Работа с речници и асоциативни масиви (dictionaries)
 • Работа с класове и обекти
  Филтриране и манипулация на множества от данни