Python Programming
Loading...

Python Programming

Кредити 3
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът има за цел да ви запознае с езика Python, неговата философия, която често се нарича "The pythonic way", като за целта ще се използват множество задачи от реалния живот и визуални примери - учене чрез практика и забавление. В обучението ще научите всичко необходимо, за да решавате реални задачи с Python, като използвате правилните езикови конструкции.

Архив обучения

Python 3 Programming - юли 2016
11 Лекции Лектор Борис Червенков
Python 3 Programming - юли 2016 Icon

Записани в курса до сега: 1142

Python Programming - януари 2016
13 Лекции Лектор Иван Ванков
Python Programming - януари 2016 Icon

Записани в курса до сега: 1697

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване на чист и ясен програмен код - “The Pythonic way”.
 • Работа със структури от данни
 • Работа с файлове, стандартни формати (CSV, JSON,) и бази данни
 • Свободна работа със стандартната библиотека на Python
 • Използване на външни библиотеки
 • Особености и работа с време и дати, часови зони, и друга времева информация
 • Създаване на чист и ясен програмен код - “The Pythonic way”.
  Работа със структури от данни
 • Работа с файлове, стандартни формати (CSV, JSON,) и бази данни
  Свободна работа със стандартната библиотека на Python
 • Използване на външни библиотеки
  Особености и работа с време и дати, часови зони, и друга времева информация