Python Programming
Loading...

Python Programming

За курса

Курсът има за цел да ви запознае с езика Python, неговата философия, която често се нарича "The pythonic way", като за целта ще се използват множество задачи от реалния живот и визуални примери - учене чрез практика и забавление. В обучението ще научите всичко необходимо, за да решавате реални задачи с Python, като използвате правилните езикови конструкции.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със структури от данни

 • Работа с файлове, стандартни формати (CSV, JSON,) и бази данни

 • Свободна работа със стандартната библиотека на Python

 • Използване на външни библиотеки

 • Особености и работа с време и дати, часови зони, и друга времева информация

 • Създаване на чист и ясен програмен код - “The Pythonic way”.

Теми

 • 1. Полезни ресурси
 • 2. Основи на Python
 • 3. Стрингове, вградени структури данни
 • 4. Функции, параметри, предаване на стойности
 • 5. Управление на пакети
 • 6. Работа с дати и време.
 • 7. Фокусите в Python
 • 8. Практическа работилница
 • 9. Работа с баззи данни
 • 10. Работа с HTTP и CSV, XML, JSON
 • 11. Практическа Работилница
 • 12. Потготовка за изпит
 • 13. Практически изпит