"Програмирай с Python" за ученици от 8 до 12 клас"
Loading...

"Програмирай с Python" за ученици от 8 до 12 клас"

"Програмирай с Python" за ученици от 8 до 12 клас" Basics

За курса

Курсът “Програмирай с Python” е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени знания по програмиране с програмния език Python. Курсистите ще придобият познания за съставните типове данни String и List, как да създават обекти от тези типове и как да работят с тях, ще се запознаят с операторите за повторение и с някои от най-често използваните вградени функции на езика. Програмата на обучението е изцяло с практическа насоченост, изпълнена с много проекти и задачи, които да развият уменията по програмиране на децата.  Нашите преподаватели обръщат индивидуално внимание на всеки ученик, като учениците изграждат и други ключови компетенции, а именно работа в екип и общуване в група.

Умения, които ще придобиеш

 • Умения за работа с комбинирани логически условия. Логически оператори "and" и "or"

 • Познания за типове данни String и списък /List/ - създаване, добавяне и изтриване на елементи

 • Оператори за повторение /цикли/ - "for" и "while"

 • Работа с някои от вградените в Python функции - exec, eval, abs, range, min, max и др.

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Какво знаем за Python?
 • 3. Комбинирани логически условия.
 • 4. Съставни типове данни - стринг и списък.
 • 5. Оператори за цикъл.
 • 6. Да рисуваме с Python. Решаване на задачи.
 • 7. Вградени функции в Python.
 • 8. Какво научихме в този курс? Работа по финален проект.
 • 9. Работа по финален проект и презентирането му.
 • 10. Изпит