QA Automation
Loading...

QA Automation

Кредити 6

За курса

Курсът QA Automation ще ви въведе по-дълбоко в автоматизацията и начините за нейното осъществяване. Ще се научите как да тествате Web Site/App с помощта на най-популярния framework за Web automation - Selenium WebDriver. Освен това ще изградим Continuous Integration Framework, който да спомогне за плавното надграждане на нашия тест проект. В края на курса ще се запознаем и с един от най-използваните инструменти за Service Testing, а именно SoapUI.

Архив обучения

QA Automation - юни 2018
9 Лекции Лектор Венцислав Иванов
QA Automation - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 205

QA Automation - март 2017
11 Лекции Лектор Венцислав Иванов
QA Automation - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 141

Умения, които ще придобиеш

 • Автоматизирано тестване на Web-Based софтуерни продукти
 • Работа със Selenium WebDriver в .NET среда
 • Имплементиране на най-използваните Design Patterns в QA
 • Изграждане на Continuous Integration Framework чрез JetBrains TeamCity
 • Тестване на различни среди според спецификациите на софтуера
 • Автоматизирано UI тестване със Sikuli Framework
 • Автоматизирано тестване на Web-Based софтуерни продукти
  Работа със Selenium WebDriver в .NET среда
 • Имплементиране на най-използваните Design Patterns в QA
  Изграждане на Continuous Integration Framework чрез JetBrains TeamCity
 • Тестване на различни среди според спецификациите на софтуера
  Автоматизирано UI тестване със Sikuli Framework