QA Automation
Loading...

QA Automation

Кредити 6

За курса

Курсът QA Automation ще ви въведе по-дълбоко в тестването на софтуер и това как да осигурите качествен код, как да автоматизирате процеса и начините за неговото осъществяване. Ще се научите как да тествате Web Site/App с помощта на най-популярния framework за Web automation - Selenium WebDriver. Освен това ще изградим Continuous Integration Framework, който да спомогне за плавното надграждане на нашия тест проект. В края на курса ще се запознаем и с един от най-използваните инструменти за Service Testing, а именно SoapUI.

Архив обучения

QA Automation - май 2020
10 Лекции Лектор Венцислав Иванов
QA Automation - май 2020 Icon

Записани в курса до сега: 169

QA Automation - септември 2019
9 Лекции Лектор Венцислав Иванов
QA Automation - септември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 171

QA Automation - януари 2019
9 Лекции Лектор Венцислав Иванов
QA Automation - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 184

QA Automation - юни 2018
8 Лекции Лектор Венцислав Иванов
QA Automation - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 207

QA Automation - март 2017
11 Лекции Лектор Венцислав Иванов
QA Automation - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 141

Умения, които ще придобиеш

 • Автоматизирано тестване на Web-Based софтуерни продукти
 • Имплементиране на най-използваните Design Patterns в QA
 • Тестване на различни среди според спецификациите на софтуера
 • Работа със Selenium WebDriver в .NET среда
 • Изграждане на Framework за качествени End-to-End тестове
 • Основи на Continuous Integration осъществен чрез Azure DevOps
 • Автоматизирано тестване на Web-Based софтуерни продукти
  Имплементиране на най-използваните Design Patterns в QA
 • Тестване на различни среди според спецификациите на софтуера
  Работа със Selenium WebDriver в .NET среда
 • Изграждане на Framework за качествени End-to-End тестове
  Основи на Continuous Integration осъществен чрез Azure DevOps