QA Fundamentals
Loading...

QA Fundamentals

Кредити 3

За курса

Курсът QA Fundamentals ще ви запознае с основните концепции на осигуряването на качеството на софтуера (software quality assurance / QA). Ще научите как да търсите дефекти чрез въвеждане на подходящи входни данни и как да тествате потребителското изживяване. 

Ще упражните различни подходи за тестване и ще се научите да преценявате в кои случаи е подходящо да използвате всеки един от тях. Също така ще разгледате тестването на характеристики на софтуера свързани с неговото представяне - натоварване, сигурност, съвместимост и други.

Освен ръчното тестване и описване на дефектите, накрая ще се засегне и тест автоматизацията. Ще се запознаете  с един от най-използваните в QA бранша инструменти за автоматизирано тестване - Selenium Web Driver.

Архив обучения

QA Fundamentals - октомври 2019
7 Лекции Лектор Венцислав Иванов
QA Fundamentals - октомври 2019 Icon

Записани в курса до сега: 1336

QA Fundamentals - март 2019
7 Лекции Лектор Людмила Пенева
QA Fundamentals - март 2019 Icon

Записани в курса до сега: 1129

QA Fundamentals - септември 2018
7 Лекции Лектор Венцислав Иванов
QA Fundamentals - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 974

QA Fundamentals - януари 2018
7 Лекции Лектор Юксел Ахмедов
QA Fundamentals - януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 1018

QA Fundamentals - септември 2017
8 Лекции Лектор Франц Фишбах
QA Fundamentals - септември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 1069

QA Fundamentals - януари 2017
9 Лекции Лектор Евгени Костадинов
QA Fundamentals - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 1306

QA Fundamentals - март 2016
9 Лекции Лектор Иван Йонков
QA Fundamentals - март 2016 Icon

Записани в курса до сега: 1187

QA Fundamentals - юли 2015
12 Лекции Лектор Иван Йонков
QA Fundamentals - юли 2015 Icon

Записани в курса до сега: 899

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със системи за проследяване на дефекти (issue trackers) и управление на проекти
 • Ръчно тестване на софтуерни проекти
 • Писане и разчитане на спецификации на софтуерните изисквания
 • Техники за софтуерно тестване: black box, white box, regression, ползваемост
 • Тестване на уеб базирани системи
 • Базови познания в автоматизираното тестване
 • Работа със системи за проследяване на дефекти (issue trackers) и управление на проекти
  Ръчно тестване на софтуерни проекти
 • Писане и разчитане на спецификации на софтуерните изисквания
  Техники за софтуерно тестване: black box, white box, regression, ползваемост
 • Тестване на уеб базирани системи
  Базови познания в автоматизираното тестване