ReactJS
Loading...

ReactJS

Кредити 15 Ниво: Advanced

За курса

Обучението дава знания и практически умения за разработването на Single Page Applications (SPA), ползвайки технологията ReactJS - една от най-популярните и бързи библиотеки за изобразяване на клиентски интерфейс, разработвана и поддържана от Facebook и Instagram. Ще обърнем специално внимание на синтаксиса JSX, подготвяне на приложението за публикуване с WebPack, работа със заявки и Promises.

Архив обучения

ReactJS – октомври 2019
12 Лекции Лектор Валентин Георгиев
ReactJS – октомври 2019 Icon

Записани в курса до сега: 186

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с шаблони и рутиране
 • Основни познания по React и JSX
 • Работа с отдалечени REST услуги
 • Какво е Single Page Applicaion
 • Клиентски приложения с React
 • Компонентно-базирани приложения
 • Работа с шаблони и рутиране
  Основни познания по React и JSX
 • Работа с отдалечени REST услуги
  Какво е Single Page Applicaion
 • Клиентски приложения с React
  Компонентно-базирани приложения