ReactJS Fundamentals

ReactJS Fundamentals

ReactJS Fundamentals

Неактивен Кредити 8

За курса

Активни обучения

Няма активни обучения

Умения, които ще придобиеш

  • Какво е Single Page Application
  • Работа с отдалечени REST услуги
  • Основни познания по React и JSX
  • Компоненто-базирани приложения
  • Клиентски приложения с React
  • Свързване с Redux