ReactJS Fundamentals

ReactJS Fundamentals

ReactJS Fundamentals

Неактивен Кредити 8

За курса

Умения, които ще придобиеш

 • Какво е Single Page Application
 • Основни познания по React и JSX
 • Клиентски приложения с React
 • Работа с отдалечени REST услуги
 • Компоненто-базирани приложения
 • Свързване с Redux
 • Какво е Single Page Application
  Основни познания по React и JSX
 • Клиентски приложения с React
  Работа с отдалечени REST услуги
 • Компоненто-базирани приложения
  Свързване с Redux