ReactJS Fundamentals
Loading...

ReactJS Fundamentals

Кредити 8

За курса

Обучението дава знания и практически умения за изграждане на Single Page Applications (SPA) с технологията React JS - една от най-популярните и бързи библиотеки за изобразяване на клиентски интерфейс, разработвана и поддържана от Facebook и Instagram. Ще разберем какво е SPA, архитектурни шаблони за SPA приложения, компоненти и рутиране.

Ще обърнем специално внимание на синтакса JSX, подготвяне на приложението за публикуване с WebPack, работа със заявки, Promises, съвременни методи за управление на данните и състоянието чрез библиотеката Redux. Ще бъдат демонстрирани начини за структуриране на кода и пречупване на мисленето през философията на работа с React.

Архив обучения

ReactJS Fundamentals - юни 2018
7 Лекции Лектор Ивайло Кенов
ReactJS Fundamentals - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 215

ReactJS Fundamentals - октомври 2017
12 Лекции Лектор Кирил Кирилов
ReactJS Fundamentals - октомври 2017 Icon

Записани в курса до сега: 194

ReactJS Fundamentals - юни 2017
13 Лекции Лектор Ивайло Кенов
ReactJS Fundamentals - юни 2017 Icon

Записани в курса до сега: 143

Умения, които ще придобиеш

 • Какво е Single Page Application
 • Основни познания по React и JSX
 • Клиентски приложения с React
 • Работа с отдалечени REST услуги
 • Компоненто-базирани приложения
 • Свързване с Redux
 • Какво е Single Page Application
  Основни познания по React и JSX
 • Клиентски приложения с React
  Работа с отдалечени REST услуги
 • Компоненто-базирани приложения
  Свързване с Redux