ReactJS Fundamentals

ReactJS Fundamentals

Неактивен Кредити 6

За курса

Активни обучения

Няма активни обучения

Умения, които ще придобиеш

  • Какво е Single Page Application
  • Основни познания по React
  • Клиентски приложения с React
  • Работа с отдалечени услуги
  • Компонентно-базирани приложения
  • Създаване на приложения изцяло с JavaScript