Smart Contract Development with Solidity
Loading...

Smart Contract Development with Solidity

Кредити 9

За курса

Курсът "Разработка на умни договори със Solidity" изгражда базови умения за блокчейн разработка на децентрализирани приложения в Ethereum среда. Основният фокус е върху изграждането на умни договори (smart contracts), които се изпълняват децентрализирано в blockchain мрежата на Ehtereum платформата.

Децентрализираните приложения са код, който се изпълнява в децентрализираната блокчейн мрежа на криптовалута. Никой няма правомощията да променя устройството или данните му и поради блокчейн същността, никой няма и възможността да го направи. Тази сигурност и гаранция, че приложението ще работи точно по начина, който е зададен в кода ни дава възможността лесно да създаваме приложения за работа с важни задачи. Сигурна система за гласуване, децентрализиран търг или пък отделна криптовалута се реализират в няколко реда код и публикуват в мрежата за секунди.

Участниците задължително трябва да имат стабилни базови умения по програмиране (работа с данни, изрази, условни конструкции, цикли, масиви, списъци, асоциативни масиви, класове, методи и събития), защото учебното съдържание стъпва върху тях.

В предвидените блокчейн уроци по smart contract разработка за blockchain мрежата на Ethereum в рамките на курса ще бъдат обхванати всички по-значими моменти от разработката и публикуването на едно децентрализирано Ethereum приложение: запознаване с езика Solidity: неговата структура, изрази, контролни структури, типове данни, видове функции, събития, ООП разработка, както и публикуването на приложения в мрежата на Ethereum, интеграцията им с друг софтуер, оптимизация на изпълнението и сигурност на кода.

По време на курса ще се разработват практически блокчейн проекти като децентрализиран DNS, изграждане на търг (децентрализирано наддаване) и изграждане на собствена криптовалута.

Курсът завършва с разработка и защита на практически проект (Ethereum smart contract), който обхваща изучавания учебен материал и може да има реално практическо приложение в блокчейн мрежата.

Обучението обхваща сериозни теми от програмирането и блокчейн инфраструктурата, така че ви препоръчваме да се включите, когато имате натрупан опит с писането на програмен код и солидно разбиране на концепциите на blockchain технологиите.

Архив обучения

Smart Contract Development with Solidity - януари 2019
11 Лекции Лектор Красимир Райков
Smart Contract Development with Solidity - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 76

Smart Contract Development with Solidity - юни 2018
8 Лекции Лектор Красимир Райков
Smart Contract Development with Solidity - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 107

Smart Contract Development with Solidity - януари 2018
9 Лекции Лектор Звездин Бесарабов
Smart Contract Development with Solidity - януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 225

Умения, които ще придобиеш

 • Блокчейн програмиране на езика Solidity
 • Оптимизиране и изграждане на сигурност в умни договори
 • Създаване на умни договори
 • Комуникация между умни договори и външен софтуер
 • Блокчейн програмиране на езика Solidity
  Оптимизиране и изграждане на сигурност в умни договори
 • Създаване на умни договори
  Комуникация между умни договори и външен софтуер