Unity 3D
Loading...

Unity 3D

Кредити 6

За курса

Практическият курс по разработване на компютърни игри с Unity 3D полага основите на разработката на мулти-платформени игри. Unity 3D е широко разпространена технология за създаване на игри за платформи като Android, iOS, Mac OS, Windows, Windows Phone, Windows Store, Linux, Xbox, Tizen, BlackBerry, Web Browser, Samsung TV, PlayStation. Използва се както от големи компании като Blizzard, така и от стартъп компании и инди разработчици. Курсът ще обхване уменията, необходими за изработката на 2D и 3D игри, включително използването на сложни физични симулации и деплоймънт на различни устройства.

Архив обучения

Unity 3D - април 2018
7 Лекции Лектор Йордан Страшилов
Unity 3D - април 2018 Icon

Записани в курса до сега: 84

Unity 3D - февруари 2016
10 Лекции Лектор Йордан Страшилов
Unity 3D - февруари 2016 Icon

Записани в курса до сега: 1235

Unity 3D - октомври 2014
9 Лекции Лектор Александър Димитров
Unity 3D - октомври 2014 Icon

Записани в курса до сега: 774

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване на графични приложения с Unity
 • Програмиране чрез Unity 3D & 2D Physical Engine API (c#)
 • Програмиране използвайки Unity Graphical Engine API (c#)
 • Работа с GameObject, координати, вектори, материали, камери, шейдъри, ресурси, трансформации и други
 • Работа с 2D/3D графика, сцени и анимация
 • Основи на физиката в Unity - сили, стави, откриване на колизии, симулация на физика с Rigidbody, raycast, симулация на триене
 • Работа с вход и изход (мишка, клавиатура, touch, phone accelerometer)
 • Работа с UI форми, диалогови прозорци, бутони и други
 • Специфични за платформите детайли. Компилиране и деплойване на мобилни устройства (Android, iOS, WP8)
 • Оптимизации за мобилни устройства
 • Създаване на графични приложения с Unity
  Програмиране чрез Unity 3D & 2D Physical Engine API (c#)
 • Програмиране използвайки Unity Graphical Engine API (c#)
  Работа с GameObject, координати, вектори, материали, камери, шейдъри, ресурси, трансформации и други
 • Работа с 2D/3D графика, сцени и анимация
  Основи на физиката в Unity - сили, стави, откриване на колизии, симулация на физика с Rigidbody, raycast, симулация на триене
 • Работа с вход и изход (мишка, клавиатура, touch, phone accelerometer)
  Работа с UI форми, диалогови прозорци, бутони и други
 • Специфични за платформите детайли. Компилиране и деплойване на мобилни устройства (Android, iOS, WP8)
  Оптимизации за мобилни устройства