Unity Advanced
Loading...

Unity Advanced

Кредити 6 Ниво: Advanced

За курса

Курсът ще ви запознае с по-сложните техники при разработката на игри с Unity. По време на лекциите ще бъдат засегнати теми за създаване на изкуствен интелект, навигация, намиране на пътища, системи за създаване на ефекти (particle systems), алгоритми за взимане на решения (FSM, Behavior trees), използване на shader-и и други. По време на курса ще има практически примери за прилагане на наученото.

Архив обучения

Unity Advanced - юни 2018
8 Лекции Лектор Симеон Шейтанов
Unity Advanced - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 58

Умения, които ще придобиеш

 • Имплементиране на алгоритъм за намиране на път
 • Развиване на изкустен интелект в играта
 • Запознаване с крайни автомати
 • Използване на сложни ефекти (Particle Systems)
 • Внедряване на Multiplayer
 • Добавяне на игра в Cloud (Deployment)
 • Имплементиране на алгоритъм за намиране на път
  Развиване на изкустен интелект в играта
 • Запознаване с крайни автомати
  Използване на сложни ефекти (Particle Systems)
 • Внедряване на Multiplayer
  Добавяне на игра в Cloud (Deployment)