Въведение във визуализацията с 3dsMax и V-Ray
Loading...

Въведение във визуализацията с 3dsMax и V-Ray

Кредити 3
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Ще направим първи стъпки с Autodesk 3dsMax и Chaos Group V-Ray за стилизирана и фотореалистична визуализация. Целта на обучението е да усвоите основните методи за изграждане на осветление, настройка на материали и оптимизация на процеса на рендериране . Ще работим по реални практически задачи - интериори, екстериори и продуктови визуализации, както в статични изображения, така и в анимация. На финала на курса ще бъде демонстрирана и връзката с постпродукция в Adobe Photoshop и After Effects, за завършване на изображенията и анимациите.

Архив обучения

Въведение във визуализацията с 3dsMax и V-Ray - април 2017
9 Лекции Лектор Николай Михайлов
Въведение във визуализацията с 3dsMax и V-Ray - април 2017 Icon

Записани в курса до сега: 76

Умения, които ще придобиеш

 • Настройка на осветление и материали
 • Композиция и експозиция на камерите в 3D пространството
 • Фотореалистична визуализация на продукти, интериори и екстериoри
 • Рeндериране на статични изображения
 • Рeндериране на статични анимация
 • Подготовка за постпродукция
 • Настройка на осветление и материали
  Композиция и експозиция на камерите в 3D пространството
 • Фотореалистична визуализация на продукти, интериори и екстериoри
  Рeндериране на статични изображения
 • Рeндериране на статични анимация
  Подготовка за постпродукция