VueJS
Loading...

VueJS

Кредити 12

За курса

Обучението дава знания и практически умения за изграждане на Single Page Applications (SPA) с технологията VueJS – една бързо нарастваща по популярност библиотека, която се ползва в уебсайтове като Nintendo, Gitlab, Wizzair и Laravel. VueJS предоставя една много удобна архитектура и се фокусира върху декларативното рендериране и цялостна компонентна композиция. Отскоро към VueJS има и CLI, с който могат да се генерират цялостни проекти с Babel, Webpack и GUI за менежиране на самите проекти. По време на курса ще обърнем специално внимание на компонентно базирани архитектури, темплейти, работа с директиви и форми, рутиране и извличане на информация от REST API.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с progressive framework
 • Изграждане на Single-Page Application
 • Работа с отдалечени услуги
 • Изграждане на компонентно-базирани архитектури
 • Изграждане на формуляри и валидиране на данни
 • Менижиране на състоянието ползвайки Vuex
 • Работа с progressive framework
  Изграждане на Single-Page Application
 • Работа с отдалечени услуги
  Изграждане на компонентно-базирани архитектури
 • Изграждане на формуляри и валидиране на данни
  Менижиране на състоянието ползвайки Vuex