C# Web Services & Cloud
Loading...

C# Web Services & Cloud

Кредити 9
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът "C# Web Sevices & Cloud" ще ви научи да създавате и използвате уеб услуги и ще ви даде основните принципи и познания необходими за работа с Cloud. Ще ви запознаем с видовете уеб услуги и различни технологии чрез които можете да създавате web services. Ще разберете какво е SOA, SOAP, REST, ще работите и ще се запознаете с най-често използваните Cloud платформи: AppHarbor, Windows Azure, Amazon Web Services, App Engine и други. Ще ви научим какво са SaaS, PaaS и IaaS. Курсът е базиран на C# и ASP.NET Web API.