Windows System Administration Advanced
Loading...

Windows System Administration Advanced

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

Основна цел на курса е да подпомогне надграждането на знания и умения за управление на Windows Server базирана инфраструктура в посока изграждане и управление на решения за виртуализация и контейнеризация, съхранение и споделяне на данни, групи от сървъри и устойчиви услуги и др. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени със съответните практически постановки и задачи
По време на занятията ще бъде използван Windows Server 2019, като при нужда и възможност ще бъде правен паралел с предходните версии на системата – 2016 и 2012 (R2)

Архив обучения

Windows System Administration Advanced - ноември 2020
8 Лекции Лектор Димитър Захариев
Windows System Administration Advanced - ноември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 145

Windows System Administration Advanced – февруари 2020
6 Лекции Лектор Димитър Захариев
Windows System Administration Advanced – февруари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 125

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане и управление на клъстери
 • Работа с услуги за виртуализация и контейнеризация
 • Работа с услуги за съхранение на данни
 • Автоматизация на инфраструктура и услуги
 • Управление на мрежови услуги
 • Управление на допълнителни услуги в AD
 • Изграждане и управление на клъстери
  Работа с услуги за виртуализация и контейнеризация
 • Работа с услуги за съхранение на данни
  Автоматизация на инфраструктура и услуги
 • Управление на мрежови услуги
  Управление на допълнителни услуги в AD