WordPress Basics
Loading...

WordPress Basics

Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът WordPress Basics изгражда базови технически умения по разработка на уеб сайтове с WordPress: настройка на хостинг и домейн, инсталиране и конфигуриране на WordPress (WP), инсталиране и конфигуриране на теми (themes) и добавки (plugins), създаване и редактиране на уеб съдържание (ръчно и с визуални уеб редактори), създаване на страници, публикации, снимки и мултимедия. Изучават се популярни WP теми и добавки (плъгини) и техните възможности за създаване на формуляри (forms), контакти, фото-галерии, форуми, електронни магазини и други. Въвеждат се базови познания по изграждане на собствена WP тема с HTML, CSS и PHP и модифициране на съществуващи теми. Курсът завършва с практически занятия по изграждане на цялостен WP сайт и разработка и защита на практически курсов проект: изработка и публикуване на цялостен пълнофункционален WordPress сайт в Интернет.

Архив обучения

WordPress Basics - юли 2017
9 Лекции Лектор Николай Банкин
WordPress Basics - юли 2017 Icon

Записани в курса до сега: 116

WordPress Basics - март 2017
10 Лекции Лектор Светлин Наков
WordPress Basics - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 280

Умения, които ще придобиеш

 • Инсталация и настройка на WordPress
 • Създаване на цялостни WordPress сайтове
 • Работа с уеб хостинг, домейни и cPanel
 • Инсталация и настройка на WordPress
 • Инсталация и настройка на теми и добавки
 • Създаване и промяна на собствени WP теми
 • Инсталация и настройка на WordPress
  Създаване на цялостни WordPress сайтове
 • Работа с уеб хостинг, домейни и cPanel
  Инсталация и настройка на WordPress
 • Инсталация и настройка на теми и добавки
  Създаване и промяна на собствени WP теми