WordPress Basics

WordPress Basics

WordPress Basics

Активен Кредити 3

За курса

Активни обучения

Няма активни обучения

Умения, които ще придобиеш

  • Инсталация и настройка на WordPress
  • Създаване на цялостни WordPress сайтове
  • Работа с уеб хостинг, домейни и cPanel
  • Инсталация и настройка на WordPress
  • Инсталация и настройка на теми и добавки
  • Създаване и промяна на собствени WP теми