Основи на Семантичния Уеб - управление на информацията в стил 21-ви век
Loading...
Семинар

Основи на Семантичния Уеб - управление на информацията в стил 21-ви век

Заповядайте на безплатен семинар на тема "Основи на Семантичния Уеб - управление на информацията в стил 21-ви век", който ще се проведе на 26 април 2016 г. (вторник) от 19:00 часа в зала Inspiration Lab на Софтуерния университет (София, ул. Тинтява 15-17, партер). Лектор е Мариана Дамова.

За Семинара

Семинарът  е посветен на представянето на Уеб 3.0 (семантичния уеб) – основа на ново поколение уеб приложения, базирано на принципно нов начин на обработка на големи масиви от данни според информационните нужди на 21-ви век. Освен история на създаването на Уеб 3.0, ще обсъдим примерни приложения и употреби на семантичните технологии в реални приложения, ще навлезем в теоретични аспекти на техните основи, ще разкажем за пакета от технологии, които съставят семантичния уеб - RDF, RDFs, OWL, SPARQL, ще моделираме онтологии и ще говорим за свързани отворени данни.

За Лектора

Мариана Дамова

Д-р Мариана Дамова е изпълнителен директор на Мозайка, Лаборатория за хуманизиращи технологии, която се специализира в изследвания и решения в областта на науката за данните, естествени интерфейси между компютър и машина и човешко  поведение. В тази роля Мариана се специализира в стратегическо планиране и развитие на бизнеса, в области като интелигенти иновации на базата на данни, обработка на естествен език, приложения на семантичните технологии. Експертният й опит е в академия и индустрии на  международно ниво, свързан с управление на знанието, свързани отворени данни, проектиране на онтологии,  създаване на информационни инфраструктури от големи масиви от данни, които служат за основа на технологичните и приложни решения.
Мариана Дамова photo