Курс Software Technologies - октомври 2016

Курс Software Technologies - октомври 2016

24 октомври 2016 12 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Изграждане на HTML страници
 • Стилизиране със CSS - основи
 • Стилизиране със CSS - основи
 • Базови познания по JavaScript
 • Работа с jQuery и AJAX
 • Работа с REST и JSON
 • Ползване на cloud-базиран back-end (Kinvey)
 • Инсталиране и конфигуриране на Apache, PHP и MySQL
 • Начални познания по езика PHP
 • Начални познания по MySQL: таблици, връзки, SQL заявки, phpMyAdmin
 • Уеб разработка с PHP и MySQL - основи
 • Работа с MS SQL Server
 • Работа с ORM и Entity Framework
 • Уеб разработка с ASP.NET MVC - основи
 • Базови познания по езика Java
 • Използване на Hibernate ORM
 • Уеб разработка със Spring MVC - основи
 • Изграждане на блог система с HTML5, JavaScript, AJAX, REST и Kinvey
 • Изграждане на блог система с Apache, PHP и MySQL
 • Изграждане на блог система със C#, ASP.NET MVC, SQL Server и EF
 • Изграждане на блог система с Java, Spring MVC, Hibernate и MySQL

Тема

Course Opening: Topics, Schedule, Trainers, Evaluation

Дата: 24-ти октомври,

14:00 - 15:00

Материали

Тема

Web Technologies and Language Specifics

Дата: 24-ти октомври,

15:00 - 18:00

Материали

Тема

Web Technologies and Language Specifics - Exercises

Дата: 25-ти октомври,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

HTML5 and CSS: Basic Tags, Basic Styling, Forms, Simple Sites

Дата: 26-ти октомври,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

HTML5 and CSS - Exercises (Slice and Dice the Blog Web Design)

Дата: 27-ми октомври,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

PHP: Blog Basic Functionality

Дата: 31-ви октомври,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

PHP: Blog Basic Functionality - Exercises

Дата: 01-ви ноември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

PHP: Blog Admin Functionality

Дата: 02-ри ноември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

PHP: Blog Admin Functionality - Exercises

Дата: 03-ти ноември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

PHP: Blog Advanced Functionality

Дата: 07-ми ноември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

PHP: Blog Advanced Functionality - Exercises

Дата: 08-ми ноември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Basic Functionality

Дата: 09-ти ноември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Basic Functionality - Exercises

Дата: 10-ти ноември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Admin Functionality

Дата: 14-ти ноември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Admin Functionality - Exercises

Дата: 15-ти ноември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Advanced Functionality

Дата: 16-ти ноември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Advanced Functionality - Exercises

Дата: 17-ти ноември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Java: Blog Basic Functionality

Дата: 21-ви ноември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

Java: Blog Basic Functionality - Exercises

Дата: 22-ри ноември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Java: Blog Admin Functionality

Дата: 23-ти ноември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

Java: Blog Admin Functionality - Exercises

Дата: 24-ти ноември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Java: Blog Advanced Functionality

Дата: 28-ми ноември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

Java: Blog Advanced Functionality - Exercises

Дата: 29-ти ноември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

C#: Blog Basic Functionality

Дата: 30-ти ноември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

C#: Blog Basic Functionality - Exercises

Дата: 01-ви декември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

C#: Blog Admin Functionality

Дата: 05-ти декември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

C#: Blog Admin Functionality - Exercises

Дата: 06-ти декември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

C#: Blog Advanced Functionality

Дата: 07-ми декември,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

C#: Blog Advanced Functionality - Exercises

Дата: 08-ми декември,

14:00 - 22:00 и 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Teamwork - Work on the Practical Projects

Дата: 12-ти декември,

14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Work on the Practical Projects

Дата: 13-ти декември,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Work on the Practical Projects

Дата: 14-ти декември,

14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Work on the Practical Projects

Дата: 15-ти декември,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Work on the Practical Projects

Дата: 19-ти декември,

14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Work on the Practical Projects

Дата: 20-ти декември,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Defense

Дата: 21-ви декември,

10:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Defense

Дата: 22-ри декември,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."