Курс Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2016

Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2016

17 октомври 2016 19 ноември 2016 15 кредита
Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2016 icon

За курса

Ще разгледаме в детайли работата с една съвременна ORM технология: Entity Framework (EF), която е на практика стандарт за ORM в C# и .NET приложения. EF позволява mapping между релационна база и обектно-ориентиран модел чрез подходите "database first" и "code first" и предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни и извършване на CRUD операции. Ще демонстрираме утвърдени практики при изграждане на database layer на сложни системи чрез шаблоните "Repository" и "Unit of Work".

По време на курса ще бъде разработен практически екипен проект, който включва практическо използване на различни DB сървъри (SQL Server, MySQL), платформи и технологии за достъп до данни (ADO.NET, Entity Framework и други) и импорт и експорт към различни формати за данни (JSON, XML).

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Преподаватели

Bojo96 avatar
Божидар Гевечанов
Божидар е от топ студентите на випуск септември 2015. От април 2016 започва работа в СофтУни, като се занимава основно с .NET. В свободното си време разработва мобилни и десктоп игри на Unity3D.
TeodorDimitrov avatar
Теодор Димитров
През последнтие 4 години Теодор е работил активно в телеком сектора. Разработвал е решения на SQL Server и Oracle в сферата на осигуряването на приходите. Подмагал е за успешното изграждането на ETL & BI процеси, свързани с голям обем от данни. Тео е създавал вътрешни обучения в корпоративна среда и е подмогал развитието на различни специалисти в компанията.