Курс Embedded Systems Development - ноември 2016

Курс Embedded Systems Development - ноември 2016

15 ноември 2016 07 февруари 2017 12 седмици 3 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Програмиране на микроконтролери
 • Реализация на електрически вериги върху прототипна платка
 • Свързване на електрически вериги към микроконтролер
 • Изграждане на графични приложения
 • Управление на хардуер през приложен софтуер
 • Реализиране на управляващи системи

Курсът е подходящ за ученици, студенти, работещи и любители в сферата на информационните технологии, които искат да разширят познанията и уменията си по електроника и програмиране. За курса е подходящо да притежавате начални познания по електроника и програмиране.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 13 ноември. Обучението стартира на 15 ноември 2016 г. и завършва на 7-ми февруари 2017 г. с практически изпит.

Как мога да се запиша?

За да се запишете за курса, кликнете на оранжевия бутон "ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ" и следвайте стъпките. След като заплатитие за курса, вие ще бъдете записани в него.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет всеки вторник от 18:30 в зала Open Source. Програмата на курса можете да видите в таблицата по-долу.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

 • Присъствена:  Ако запишете присъствена форма имате възможност да посещавате занятията на място в СофтУни, да участвате в лабораторни упражнения в учебната зала, ще имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. Ще можете също да контактувате лично с лектор или асистент, когато срещнете затруднения.

Какво представлява практическият изпит на края на курса и ще получа ли сертификат?

Обучението ще завърши с защита на практически проект по избор, който задължително трябва да включва електроника, програмиран микроконтролер и програма за управление/визуализация. Защитата на проекта представлява представяне на кратка презентация с принцип на дейстивие, предназначение, блокови схеми и реална демонстрация на издрадената вградена система. Всички, явили се на него могат да получат официален сертификат от СофтУни, ако получат оценка над много добър (5.00)

Колко струва обучението в курса? 

За курса се заплаща еднократна такса, включваща присъствено обучение в СофтУни и възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Форма на обучениеВключваЦена
Присъствено

Записване за курса

 • Присъствие на всички учебни занятия
 • Достъп до ресурси от учебните занятия
 • Явяване на изпит
 • Комплект от части за курса*
240 лв.
Присъствено

Записване за курса

 • Присъствие на всички учебни занятия
 • Достъп до ресурси от учебните занятия
 • Явяване на изпит
180 лв.

Комплектът за курса съдържа:


quality-guaranteed

СофтУни ви дава 100% гаранция за качеството на този курс. За нас е важно да придобиете необходимите умения и знания. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Таксата може да ви бъде възстановена до третото занятие от курса (до 29 ноември).

Партньор за курса

Електронен магазин Ерелемент се занимава с внос и продажба на компоненти за хоби електроника от 2011 година.

Тема

Необходим софтуер

Материали

Тема

Въведение в курса. Въведение във вградените системи
 • Вградени системи. Видове приложение и примери
 • Микроконтролери. Видове приложение и примери
 • Цифрови сигнали. Цифров вход и изход
 • Запознаване с наличния харудер и инсталиране на необходимия софтуер
 •  „Hello world” с микроконтролерите
 • Реализиране на светофар с микроконтролер.

Дата: 15-ти ноември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Управление и генериране на аналогови сигнали с микроконтролер
 • Аналогов вход
 • Потенциометър
 • Аналогови сензори
 • Широчинно-импулсна модулация
 • Димиране на светодиоди
 • Генериране на музикални сигнали с микроконтролер

Дата: 22-ри ноември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Цифрови и аналогови портове на микроконтролерите - разширение
 • Включване на светодиоди
 • Биполярен транзистор – принцип на действие и приложение
 • Управление на светодиоди през биполярен транзистор
 • Трицветен светодиод
 • Коледни лампички

Дата: 29-ти ноември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Електромотори. Схеми и алгоритми за управление
 • DC електромотор
 • Еднопосочно въртене
 • Схема за смяна на посоката на въртене
 • Реализиране на схема и програма за управление на електромотор през транзистор и мостова схема

Дата: 6-ти декември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Сензори. Цифров светломер и термометър с LCD визуализация
 • Сензори – видове и параметри
 • Физически принцип на действие и схемотехника на температурен сензор;
 • Физически принцип на действие и схемотехника на светлинен сензор;
 • Принцип на действие и управление на LCD;
 • Реализиране на цифров светломер и термометър с LCD визуализация.

Дата: 13-ти декември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Оптоелектроника. Преобразувателни схеми за връзка с микроконтролерите и цифровата електроника
 • Оптоелектронни елементи;
 • Оптрони;
 • Прекъсвания в микроконтролерите;
 • Реализация на галванично разделяне на електрически вериги с оптрон;
 • Реализация на тахометър с оптрон и LCD визуализация.

Дата: 20-ти декември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Запознаване със среда за разработка на графични интерфейси и контролни панели - Processing
 • „Hello world” в Processing
 • Структура на Processing програма
 • Фигури, координатни системи и цветове
 • Системни променливи
 • Задачи

Дата: 3-ти януари, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Програмиране в Processing
 • Движение на обекти в Processing
 • Типове данни и променливи
 • Условни и логически оператори
 • Използване на мишка и клавиатура
 • Цикли
 • Функции
 • Задачи

Дата: 10-ти януари, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Обработка на данни и управление с Processing
 • Реализиране на управляващи контроли
 • Реализиране на графики и визуализация на данни
 • Връзка с външни файлове

Дата: 17-ти януари, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Комуникации между микроконтролери и компютърни системи
 • Серийни интерфейси: UART, SPI, I2C
 • Реализиране на USB комуникация между компютър и микроконтролер
 • Серийна комуникация между микроконтролери
 • Реализиране на програма за комуникация между компютър и вградена и управляваща система

Дата: 24-ти януари, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Обобщение и демострации
 • Обобщение на разгледаните схеми, програми и устройства;
 • Насочване и помощ за практическия проект;
 • Насочване за бъдещи проекти и разширение на познанията в областта;
 • Демонстрация и обяснение на завършени и сравнително сложни вградени системи.

Дата: 31-ви януари, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Изпит

Изпитът представлява свободно избран практически проект, разработен самостоятелно от курсистите.

Условията са проектът да обхваща част от материала, изучаван по време на курса. Желателно (но не задължително)

е в проекта да има електронна схема + микроконтролер + управляваща/визуализираща програма на компютъра.

Позволява се да работят върху един проект от един до трима души, като с броя на разработчиците се очаква

сложността на изпълнение на задачата да расте.

Изисквания към изпълнението на проекта:

 •  работещ макет и програма на проекта;
 •  презентация съдържаща документацията за представянето на проекта:

           - блокова схема на устройството;

           - електронна схема;

           - сорс код.

Защитата и оценяването на проектите ще става пред комисия в предварително представен график.

Времето за защита на проекта е до 10 минути.

-> Идеи за проекти

Дата: 7-ми февруари, 18:00 - 22:00, 12-ти февруари 10:00 - 22:00

Материали

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."