Курс JS Applications - ноември 2016

Курс JS Applications - ноември 2016

14 ноември 2016 11 декември 2016 9 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Работа с HTTP заявки и Postman
 • Работа с GitHub API през REST заявки
 • Извикване на AJAX заявки с jQuery AJAX
 • Асинхронно програмиране с promises
 • Съхраняване на данни в session storage и local storage
 • Създаване на SPA приложения с jQuery, AJAX и Firebase
 • Работа с ReactJS и JSX компоненти
 • Работа с MVC архитектури за front-end приложения
 • Изграждане на SPA приложения с MVC архитектура, рутиране, ReactJS изгледи и REST-базиран back-end
 • Работа с grunt, gulp, minify, ESLint и други JS инструменти

Тема

Course opening: topics, schedule, trainers, exams, resources
 • Course opening: topics, schedule, trainers, exams, resources

Дата: 14-ти ноември, 18:00 - 19:00

Материали

Тема

HTTP, REST Services, Postman, Exploring the REST APIs with Postman
 • HTTP, REST Services, Postman, Exploring the GitHub REST API, Firebase and Kinvey with Postman

Дата: 14-ти ноември, 19:00 - 22:00

Материали

Тема

AJAX and jQuery AJAX
 • AJAX and jQuery AJAX, $.ajax(), $.get(), $.post(), $.load()

Дата: 15-ти ноември, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercises: jQuery AJAX
 • Exercises: jQuery AJAX, building simple AJAX apps with Firebase and REST

Дата: 16-ти ноември, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Asynchronous programming and promises, async / await, Web workers
 • Asynchronous programming and promises, AJAX with promises, async / await, Web workers

Дата: 17-ти ноември, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercises: promises, async, await. Web workers
 • Exercises: promises, async, await, Web workers, AJAX with Kinvey and Firebase

Дата: 18-ти ноември, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exercises: AJAX with Promises. CRUD with Kinvey and Firebase
 • Exercises: AJAX with Promises. CRUD with Kinvey and Firebase

Дата: 21-ви ноември, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Creating Single-Page App with jQuery, AJAX and Kinvey (without framework)
 • Creating single-page app with jQuery, AJAX and Kinvey (without framework)
 • Login / Register / Logout / CRUD operations with AJAX and REST

Дата: 22-ри ноември, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exam preparation: Creating SPA (login / logout + CRUD, without framework)
 • Exam preparation: Creating SPA with AJAX and REST (login / logout + CRUD, without framework, with Kinvey back-end)

Дата: 23-ти ноември, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

ReactJS: creating React components with JSX
 • ReactJS: creating React components with JSX using Babel / Traceur

Дата: 24-ти ноември, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercises: UI rendering with ReactJS components
 • Exercises

Дата: 25-ти ноември, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exam preparation: creating single-page app (CRUD + login / logout, with ReactJS)
 • Exam preparation: creating single-page app (CRUD + login / logout, with ReactJS and Kinvey)

Дата: 28-ми ноември, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

MVC Architecture. Routing with React Router
 • MVC Architecture. Routing with React Router. Using Controllers, Views and Models

Дата: 29-ти ноември, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exam preparation: creating SPA with MVC + routing + ReactJS (CRUD + login / logout)
 • Exam preparation: building SPA (CRUD + login / logout), with MVC and routing, using React Router, jQuery AJAX, ReactJS and Kinvey 

Дата: 30-ти ноември, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Work on the teamwork project
 • Work on the teamwork project (in teams) - end-to end single-page app (SPA)
 • Building SPA with MVC architecture, jQuery, AJAX, REST, ReactJS and BaaS

Дата: 1-ви декември, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

JS Tools and Libraries
 • JS tools and libraries: build tools (grunt / gulp), minify, uglify, ESLint, ElectronJS, lodash

Дата: 2 декември, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Work on the teamwork project
 • Work on the teamwork project (in teams) - end-to end single-page app (SPA)
 • Building SPA with MVC architecture, jQuery, AJAX, REST, ReactJS and BaaS

Дата: 5-ти декември, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Work on the teamwork project
 • Work on the teamwork project (in teams) - end-to end single-page app (SPA)
 • Building SPA with MVC architecture, jQuery, AJAX, REST, ReactJS and BaaS

Дата: 6-ти декември, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork projects: public defense
 • Teamwork projects - public defense
 • Teams demonstrate and defend their projects

Дата: 07-ми декември, 10:00 - 16:00

Материали

Тема

Practical exam: SPA with AJAX and REST (CRUD + login / logout)
 • Practical exam: create a single-page app (SPA)
 • Implement CRUD operations + login / register / logout
 • Use AJAX and REST + cloud-based back-end (Kinvey)
 • Optionally: use ReactJS + MVC + routing

Дата: 11-ти декември, 09:00 - 15:00

Материали

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."