Курс Programming Fundamentals - януари 2017

Курс Programming Fundamentals - януари 2017

16 януари 2017 26 февруари 2017 6 кредита

Какви умения ще придобия?

  • Писане и извикване на методи
  • Работа с масиви и списъци
  • Работа с таблични данни (матрици)
  • Работа с речници (dictionaries)
  • Използване на lambda изрази и функционални парадигми
  • Използване на LINQ заявки

Тема

Ресурси

Материали

Тема

Course Overview

Дата: 16-ти януари, 14:00 - 15:00

Материали

Тема

Git and GitHub

Дата: 16-ти януари, 15:00 - 18:00

Материали

Тема

Git, GitHub - Exercises

Дата: 17-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Data Types and Variables

Дата: 18-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Data Types and Variables - Exercises

Дата: 19-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Methods. Debugging and Troubleshooting Code

Дата: 23-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Methods and Debugging- Exercises

Дата: 24-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Arrays

Дата: 25-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Arrays - Exercises

Дата: 26-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Lists

Дата: 30-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Lists - Exercises

Дата: 31-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Dictionaries, Lambda and LINQ

Дата: 1-ви февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Dictionaries, Lambda and LINQ - Exercises

Дата: 2-ри февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Objects and Classes

Дата: 6-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Objects and Classes - Exercises

Дата: 7-ми февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Files and Exceptions

Дата: 8-ми февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Files and Exceptions - Exercises

Дата: 9-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Strings

Дата: 13-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Strings - Exercises

Дата: 14-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Regex

Дата: 15-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Regex - Exercise

Дата: 16-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exam Preparation I

Дата: 20-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exam Preparation II

Дата: 21-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exam Preparation III

Дата: 22-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exam Preparation IV

Дата: 23-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Practical Еxam

Дата: 26-ти февруари, 15:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."