Курс Software Technologies - февруари 2017

Курс Software Technologies - февруари 2017

12 кредита

Какви умения ще придобия?

  • Изграждане на уеб страници с HTML и CSS
  • Работа с REST, JSON, jQuery, AJAX
  • Уеб разработка с ASP.NET MVC - основи
  • Уеб разработка със Spring MVC - основи
  • Уеб разработка със Symfony - основи
  • Уеб разработка с ExpressJS - основи

Тема

Resources

Материали

Тема

Course Opening: Topics, Schedule, Trainers, Evaluation

Дата: 27-ми февруари,

14:00 - 15:00

Материали

Тема

HTML5 and CSS: Basic Tags, Basic Styling, Forms, Simple Sites

Дата: 27-ми февруари,

15:00 - 18:00

Материали

Тема

HTML5 and CSS - Exercises

Дата: 28-ми февруари,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

HTML5 and CSS - Blog Design

Дата: 01-ви март,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

HTML5 and CSS - Exercises (Slice and Dice the Blog Web Design)

Дата: 02-ри март,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

PHP: Syntax, Basic Web (Forms, Sessions…)

Дата: 06-ти март,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

PHP: Syntax, Basic Web (Forms, Sessions…) - Exercise

Дата: 07-ми март,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

PHP: MVC & Symfony Overview (Controllers, Handling Forms)

Дата: 08-ми март,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

PHP: MVC & Symfony Overview (Controllers, Handling Forms) - Exercise

Дата: 09-ти март,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

PHP: Blog Basic Functionality

Дата: 13-ти март,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

PHP: Blog Basic Functionality - Exercises

Дата: 14-ти март,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

PHP: Blog Admin Functionality

Дата: 15-ти март,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

PHP: Blog Admin Functionality - Exercises

Дата: 16-ти март,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

JavaScript: Syntax, Basic Web (DOM, Events)

Дата: 20-ти март,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

JavaScript: Syntax, Basic Web (DOM, Events) - Exercise

Дата: 21-ви март,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

JavaScript: ExpressJS Overview (Controllers, Handling Forms…)

Дата: 22-ри март,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

JavaScript: ExpressJS Overview (Controllers, Handling Forms…) - Exercise

Дата: 23-ти март,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Basic Functionality

Дата: 27-ми март,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Basic Functionality - Exercises

Дата: 28-ми март,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Admin Functionality

Дата: 29-ти март,

14:00 - 18:00

Материали

Тема

JavaScript: Blog Admin Functionality - Exercises

Дата: 30-ти март,

18:00 - 22:00

Материали

Тема

Java: Syntax, Basic Web (Setup Spring, Handle Forms)

Дата: 03-ти април,

14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Java: Syntax, Basic Web (Setup Spring, Handle Forms) - Exercise

Дата: 04-ти април,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Java: Blog Basic Functionality

Дата: 05-ти април,

14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Java: Blog Basic Functionality - Exercises

Дата: 06-ти април,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Java: Blog Admin Functionality

Дата: 10-ти април,

14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Java: Blog Admin Functionality - Exercises

Дата: 11-ти април,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

C#: ASP.NET MVC Overview (Controllers, Handling Forms)

Дата: 12-ти април,

14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

C#: ASP.NET MVC Overview - Exercise

Дата: 13-ти април,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

C#: Blog Basic Functionality

Дата: 17-ти април

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

C#: Blog Basic Functionality - Exercises

Дата: 18-ти април,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

C#: Blog Admin Functionality

Дата: 19-ти април,

14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

C#: Blog Admin Functionality - Exercises

Дата: 20-ти април,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Work on the Practical Projects

Дата: 25-ти април,

14:00 - 18:00

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Work on the Practical Projects

Дата: 26-ти април,

14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Work on the Practical Projects

Дата: 27-ми април,

18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Defense

Дата: 28-ми април,

10:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork - Defense

Дата: 29-ти април,

10:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."