Запознаване с BI и CRM

Запознаване с BI и CRM

Семинар

Запознаване с BI и CRM

За Семинара

Какво е Business Intelligence?
Business Intelligence (BI) е набор от технологии и приложения, чрез който се събират, анализират и визуализират големи количества сурови данни, за да се превърнат в полезна информация, в помощ на бизнес потребителите. 
Широкото навлизане на Business Intelligence решенията и на българския пазар е продиктувано от множеството ползи, които носят те за организациите - подпомагат вземането на информирани и навременни решения, позволяват достъп до информацията за секунди навсякъде и по всяко време, освен това осигуряват на организациите конкурентно предимство.

Какво е CRM?
Microsoft Dynamics CRM осигурява една изключителна платформа, за да могат компаниите да подобрят позициите си, като подкрепя три ключови движещи сили:

  • Обезпечаване на процеса по продажби
  • “Ловкост” в продажбите
  • Мобилност в продажбите

За Лектора

На темата "Какво е BI" лектори ще бъдат Владимир Рашев и Бояна Димова. "Какво е CRM" ще разберем отАнастас Шопов.

ERP Academy photo