Курс Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2017

Курс Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2017

18 февруари 2017 15 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Изработване на дизайн на база данни
 • Използване на подходи за създаване на база данни Code First и Database First
 • Работа с база данни посредством ORM работни рамки
 • Работа с различни формати данни - XML, JSON

Тема

Course Introduction
 • Scope, Examination, Trainers, etc..

Дата: 20-ти февруари, 14:00 - 15:00

Материали

Тема

DB Apps Introduction
 • What is an ORM, popular ORMs, Native way to connect to DB (ADO.NET/JDBC)

Дата: 20-ти февруари, 15:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Fetching Resultsets with ADO.NET
 • Exercise

Дата: 21-ви февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Introduction to EntityFramework
 • Nuget package, Installation, Connection strings, Configuration (Migrations, Seed, etc..)

Дата: 22-ри февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Introduction to EntityFramework
 • Exercise

Дата: 23-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Code-First + OOP Intro
 • Setupping code-first framework, classes, objects, entities, db context, persisting, fetching

Дата: 27-ми февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Code-First + OOP Intro
 • Exercise

Дата: 28-ми февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Code-First (Advanced)
 • db context, persisting, fetching, key-attributes

Дата: 1-ви март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Code-First (Advanced)
 • Exercise

Дата: 2-ри март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Entity Relations (OOP Composition)
 • Object composition, Relational entities, collections, navigation properties, attributes, inverse properties, lazy-loading

Дата: 6-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: EntityFramework Relations
 • Exercise

Дата: 7-ми март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Entity Relations (Advanced)
 • More inverse properties and self-relations, more than one relation to another table…

Дата: 8-ми март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Relations (Advanced)
 • Exercise

Дата: 9-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Entity Framework Допълнително Занятие
Дата: 11-ти март, 10:00 - 16:00

Материали

Тема

EntityFramework Advanced Querying
 • Include, Join, Group, anonymous objects, etc…

Дата: 13-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: EntityFramework Advanced Querying
 • Exercise

Дата: 14-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Best Practices and Architecture
 • Repository pattern, Unit of Work, Service layers

Дата: 15-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Best Practices and Architecture
 • Exercise

Дата: 16-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

C# Auto Mapping Objects
 • Auto Mapping - data transition objects and domain objects

Дата: 20-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Auto Mapping Objects
 • Exercise

Дата: 21-ви март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

JSON Processing
 • JSON standard, Parsing json, exporting to json, using a framework (both Java and C#)

Дата: 22-ри март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: JSON Processing
 • Exercise

Дата: 23-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

XML Processing
 • XML Stadanrd, Parsing XML, Exporting to XML, using a framework (both Java and C#)

Дата: 27-ми март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: XML Processing
 • Еxercise

Дата: 28-ми март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Big Overall Exercise Part I
 • Exercise on all key points in the course

Дата: 29-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Big Overall Exercise Part II
 • Exercise on all key points in the course

Дата: 30-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation
 • Exam Preparation

Дата: 3-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Consulting Day
 • Consulting Day

Дата: 4-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Consulting Day
 • Consulting Day

Дата: 5-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Consulting Day
 • Consulting Day

Дата: 6-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Practical Exam
 • Practical Exam

Дата: 9-ти април, 9:00 - 15:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Workshop: WPF apps using Entity Framework
 • Въведение в Windows Presentation Foundation
Дата: 10-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Workshop: ASP.NET apps using Entity Framework
 • Въведение в ASP.NET
Дата: 11-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Team Defenses
 • Team Defenses

Дата: 20-ти април, 10:00 - 18:00

Материали

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."