Курс Java Advanced - януари 2017

Курс Java Advanced - януари 2017

16 януари 2017 19 февруари 2017 6 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Работа със стандартната библиотека на Java платформата
 • Базово алгоритмично мислене
 • Използване на правилните структури от данни
 • Обръщане на внимание на бързодействието на кода
 • Поглед над граничните случаи

Тема

Resourses

Материали

Тема

Course Introduction
 • About the course, Trainers, Exams, etc.

Дата: 16-ти януари, 18:00 - 19:00

Материали

Тема

Java Syntax
 • Basic Syntax. Statements, Conditional Statements, Loops, Methods, Arrays in Java

Дата: 16-ти януари, 19:00 - 22:00

Материали

Тема

Matrices
 • Nested Arrays and Lists

Дата: 17-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Matrices
 • Solving practical problems with Nested Arrays and Lists

Дата: 18-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Stacks and Queues
 • Overview and basic operations, Object Initializers

Дата: 19-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Stacks and Queues
 • Solving practical problems with Stacks and Queues

Дата: 20-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exercise: Matrices, Stacks and Queues
 • Solving practical problems with Matrices, Stacks and Queues

Дата: 23-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Sets and Maps
 • Overview and basic operations. Different implementations.

Дата: 24-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Sets and Maps
 • Solving practical problems with Sets and Dictionaries

Дата: 25-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Files and Directories
 • File open, File write, File close - texts

Дата: 26-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Files and Directories
 • Solving practical problems with Files and Directories

Дата: 27-ми януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exercise: Sets, Maps, Files and Directories
 • Solving practical problems with Sets, Maps, Files and Directories

Дата: 30-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Manual String Processing
 • Finite Automata, processing strings without regex

Дата: 31-ви януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Manual String Processing
 • Solving practical problems with Manual String Processing

Дата: 1-ви февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Regular Expressions
 • Regular Expressions syntax, Java Api (Pattern, Matcher,...)

Дата: 2-ри февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Regular Expressions
 • Solving practical problems with Regular Expressions

Дата: 3-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exercise: Overall String Processing
 • Solving practical problems with String Processing (Manual and RegEx)

Дата: 6-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Functional Programming
 • Functions, Function types (delegates, predicates, consumers), lambda code formatting

Дата: 7-ми февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Functional Programming
 • Solving practical problems with Functional Programming (without Stream)

Дата: 8-ми февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Built-in Query methods - Stream API
 • Introducing Stream API - advanced Stream methods (grouping, flatMap, ...)

Дата: 9-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Built-in Query methods
 • Solving practical problems with Built-in query methods

Дата: 10-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Workshop: Teamwork
 • Practical workshop - Prelude to OOP Basics

Дата: 13-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exam Preparation
 • Solving practical exam problems

Дата: 14-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exam Preparation
 • Solving practical exam problems

Дата: 15-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Asynchronous Programming
 • Paralel programming, synchronize, volatile, …

Дата: 16-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Teamwork Defenses
 • Presenting projects

Дата: 17-ти февруари, 10:00 - 18:00

Материали

Тема

Предаване на Лабораторни Упражнения
Предайте Zip File, с целия проект - "Bash Soft" от лабораторните упражнения до момента.

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Practical Exam

Дата: 19-ти февруари, 09:00 - 16:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."