Курс Java OOP Advanced - март 2017

Курс Java OOP Advanced - март 2017

13 март 2017 12 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране в по-напреднал стадий
 • Усвояване на добрите практики на парадигмата
 • Използване на събития
 • Използване на Reflection API
 • Разбиране и използване на Generic типове

Тема

Course Introduction
 • About the course, Trainers, Exams, etc.

Дата: 13-ти март, 18:00 - 19:00

Материали

Тема

Virtual Trip
 • Journey through the OOP Advanced Course, exam overview

Дата: 13-ти март, 19:00 - 22:00

Материали

Тема

Interfaces and Abstraction
 • What is interface, what is abstraction (e.g. Drinkable instead of AbstractCat)

Дата: 14-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Interfaces and Abstraction
 • Solving practical problems with Interfaces and Abstraction

Дата: 15-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Generics
 • Generics, Covariance, Contravariance

Дата: 16-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Generics
 • Solving practical problems with Generics

Дата: 17-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exercise: Abstraction and Generics
 • Solving practical problems with Abstraction and Generics

Дата: 20-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Iterators and Comparators
 • Iterator, Iterable, Comparator, Comparable

Дата: 21-ви март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Iterators and Comparators
 • Solving practical problems with Iterators, Comparators

Дата: 22-ри март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Enums and Annotations
 • What is enumeration. What is Annotation. Writing Annotations.

Дата: 23-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Enums and Attributes
 • Solving practical problems with Enums and Annotations

Дата: 24-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exercise: Iterators and Comparators/Enums and Attributes
 • Combined exercise for Iterators and Comparators/Enumerations and Annotations

Дата: 27-ми март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Reflection
 • Reflection. Reflection API - Class.forName, .newInstance(), getDeclaredFields(), …

Дата: 28-ми март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Reflection
 • Solving practical problems with Reflection

Дата: 29-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Unit Testing
 • What are unit tests? Unit testing framework (JUnit 4).

Дата: 30-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise: Unit Testing
 • Solving practical problems with Unit Testing

Дата: 31-ви март, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise: Reflection and Unit Testing
 • Solving practical problems with Reflection and Unit Testing

Дата: 3-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Open/Closed, Liskov Substitution Principles
 • Aimed on extensible code

Дата: 4-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise: Open/Closed, Liskov Substitution Principles
 • Solving practical problems for OCP, LSP Principles

Дата: 5-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Interface Segregation, Dependency Inversion Principles
 • Aimed on loose coupling

Дата: 6-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise: Interface Segregation, Dependency Inversion Principles
 • Solving practical problems for Interface Segregation, Dependency Inversion Principles

Дата: 7-ми април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise: SOLID
 • Solving practical problems for SOLID

Дата: 10-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Object Communication and Events
 • Middlewares, events - objects should know about minimum other objects

Дата: 11-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise: Object Communication and Events
 • Solving practical problems with Object Communication and Events

Дата: 12-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Workshop Refactoring
 • Refactoring a real project

Дата: 13-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation
 • Solving practical exam problems

Дата: 18-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation
 • Solving practical exam problems

Дата: 19-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation
 • Solving practical exam problems

Дата: 20-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Teamwork Defences
 • Presenting projects

Дата: 21-ви април, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Practical Exam
 • Practical Exam

Дата: 23-ти април

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."