Курс Java Web Development Basics - януари 2017

Java Web Development Basics - януари 2017

23 януари 2017 05 март 2017 12 кредита
Java Web Development Basics - януари 2017 icon

За курса

В курса по основи на уеб програмирането, ще ви запознаем с основни принципи на уеб разработката като HTTP протокол, сесии и начините на запазване на състоянието, кеширане на данните, различните протоколи за пренос на данни, сигурност.

Ще напишем собствен MVC framework на базата на Java и MySQL, с отделяне на модели, изгледи и контролери, с front-controller и router, с поддръжка на всички базови функционалности, необходими за едно съвременно уеб приложение: визуализация на данни, таблици, CRUD операции върху данните, форми, странициране, валидация, нотификации, потребители, сесии, login/logout и други. На практика ще се научите да създавате собствени уеб приложения с Java и MySQL и ще разберете как работят уеб приложенията като структура и как работи MVC (model-view-controller) технологията при съвременните уеб приложения. В този курс се полагат основите на важни принципи заложени в следващите курсове и използвани в технологиите, които ще бъдат изучавани.

Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения и разбирането на концепции като превръщане на база данни в обектно ориентиран модел (ORM).

Умения, които ще придобиеш

  • Работа с уеб сървъри
  • Познания по създаване и стилизиране на съдържание
  • Управление на състоянието
  • Създаване на архитектура на уеб приложение
  • Създаване на уеб приложения от нулата
  • Овладяване на архитектурния шаблон MVC

За курса

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Преподаватели

TeodorDimitrov avatar
Теодор Димитров
През последните 4 години Теодор е работил активно в телеком сектора. Разработвал е решения на SQL Server и Oracle в сферата на осигуряването на приходите. Подмагал е за успешното изграждането на ETL & BI процеси, свързани с голям обем от данни. Тео е създавал уеб решения за откриване на абнормални явления в телкмуникационната мрежа.
simeon10 avatar
Симеон Шейтанов
Симеон започва да се занимава с програмиране в 6 клас, запален от компютърните игри. Завърша 12 клас с отлична диплома и трета квалификационна степен "Системен програмист" от ПГТК. Работил е по няколко проекта с приятели и колеги от СофтУни и заради топ резултати е избран за стипендиант в СофтУни, а по-късно и за лектор.
LinkedIn