Курс C# Web Development Basics - януари 2017

Курс C# Web Development Basics - януари 2017

23 януари 2017 05 март 2017 12 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Работа с уеб сървъри
 • Познания по създаване и стилизиране на съдържание
 • Управление на състоянието
 • Създаване на архитектура на уеб приложение
 • Създаване на уеб приложения от нулата
 • Овладяване на архитектурния шаблон MVC

Тема

Course Introduction

Дата: 23-ти януари, 18:00 - 19:00

Материали

Тема

Web Fundamentals Introduction
 • Web Server, CGI, HTML

Дата: 23-ти януари, 19:00 - 22:00

Материали

Тема

HTTP Protocol
 • Request methods, Form submissions, Query Strings, HTML (hyperlinks, forms…)

Дата: 24-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Web Fundamentals Introduction + HTTP Protocl - Exercise
 • Exercise

Дата: 25-ти януари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Web Fundamentals Introduction + HTTP Protocl - Exercise
 • Exercise

Дата: 27-ми януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

State Management
 • Sessions, Cookies, HTML (tables, divs)

Дата: 30-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Workshop: Web + Entity Framework
 • Persistance Layer introduction

Дата: 31-ви януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

State Management - Exercise
 • State Management + Bootstrap (CSS)

Дата: 1-ви февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Web + Entity Framework - Exercise
 • Exercise

Дата: 3-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Web + Entity Framework - Exercise
 • Exercise

Дата: 6-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Hand-made Web Server
 • Custom web server, handling all types of Request methods, State Management, Routing

Дата: 7-ми февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Hand-made Web Server - Exercise
 • Exercise

Дата: 8-ми февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Hand-made Web Server - Exercise
 • Exercise

Дата: 10-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Hand-made Web Server - Exercise
 • Exercise

Дата: 13-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Introduction to MVC
 • MVC Theory, Hand-made Framework

Дата: 14-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Introduction to MVC - Exercise
 • Exercise

Дата: 15-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Introduction to MVC - Exercise
 • Exercise

Дата: 17-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

MVC Workshop
 • MVC + Persistence layer

Дата: 20-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

MVC + Persistence - Exercise
 • Exercise

Дата: 21-ви февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

MVC + Persistence - Exercise
 • Exercise

Дата: 22-ри февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

MVC + Persistence - Exercise
 • Exercise

Дата: 24-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exam Preparation

Дата: 27-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exam Preparation

Дата: 28-ми февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

ASP.NET Web Technologies
 • Classic ASP, Web Forms, Web Pages, MVC

Дата: 1-ви март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Practical Exam

Дата: 5-ти март, 10:00 - 16:00

Материали

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."