Курс Programming Basics - България - януари 2017

Курс Programming Basics - България - януари 2017

14 януари 2017 18 март 2017 3 кредита

Какви умения ще придобия?

  • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  • Извършване на прости пресмятания
  • Работа с логически проверки (if-else)
  • Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)
  • Работа с цикли (for)
  • Работа с по-сложни цикли (вложени for цили и while)

Тема

Полезни линкове

Материали

Тема

Добре дошли в СофтУни

Материали

Тема

Откриване на курса

Материали

Тема

Първи стъпки в програмирането

Материали

Тема

Прости пресмятания

Материали

Тема

Логически проверки

Материали

Тема

По-сложни логически проверки

Материали

Тема

Повторения (цикли)

Материали

Тема

Чертане на фигурки с цикли

Материали

Тема

Вложени цикли - задачи

Материали

Тема

Подготовка

Материали

Тема

Практически приемен изпит

Дата: 19-ти март

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."