Курс Programming Basics - март 2017

Курс Programming Basics - март 2017

04 март 2017 3 кредита

Какви умения ще придобия?

  • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  • Извършване на прости пресмятания
  • Работа с логически проверки (if-else)
  • Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)
  • Работа с цикли (for)
  • Работа с по-сложни цикли (вложени for цили и while)

Тема

Полезни линкове

Материали

Тема

Добре дошли в СофтУни

Дата: 4-ти март

Материали

Тема

Откриване на курса

Дата: 4-ти март

Материали

Тема

Първи стъпки в програмирането

Дата: 4-ти март

Материали

Тема

Прости пресмятания

Дата: 11-ти март

Материали

Тема

Логически проверки

Дата: 18-ти март

Материали

Тема

По-сложни логически проверки

Дата: 25-ти март

Материали

Тема

Повторения (цикли)

Дата: 1-ви април

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Чертане на фигурки с цикли

Дата: 8-ми април

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Вложени цикли - задачи

Дата: 22-ри април

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Подготовка

Дата: 29-ти април

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Практически приемен изпит

Дата: 7-ми май

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."