С++ през 2017

С++ през 2017

За Семинара

Заповядайте на семинар на тема "С++ през 2017", по време на който ще обсъдим следните теми:

  • История на езика, как се развива, приложения
  • Ще разгледаме някои компилатори и среди за разработка и ще ги сравним.
  • Какви са новостите в С++ и ще видим как би излеждал един С++ код през 2017г. 


За Лектора

Алекс е на 14 години и е ученик в осми клас на Софийската Математическа Гимназия. Със състезателно програмиране на С++ се занимава от трети клас. Минал е през всички нива на Telerik Kids Academy, завършил е Telerik Algo Academy. Има призови места от национални и международни състезания по информатика и математика. На последък проявява силен интерес към приложното програмиране и по-специално към уеб разработки. Има познания освен по С++ и по езици като C#, JavaScript, LaTeX и PHP. Със С++ пише най-вече алгоритми, както и back-end.

Димо е ученик в Софийска Математическа Гимназия. Занимава се със състезателно програмиране от пети клас. Минал е през всички нива на Детската академия на Телерик. Има сертификати за отлично представяне в Училищната и Алго академиите на Телерик. През свободното си време обича да се занимава с програмиране и алгоритми. Специално място в душата му заемат C++ и Haskell. С удоволствие учи нови неща и усъвършенства вече наученото. Сега разработва главно уеб приложения с Node.js, но има интерес и към мобилни приложения и ембедед системи.

Алекс Цветанов, Димо Чанев photo Алекс Цветанов, Димо Чанев photo