Курс Programming Fundamentals - Extended - януари 2017

Курс Programming Fundamentals - Extended - януари 2017

16 януари 2017 6 кредита

Какви умения ще придобия?

  • Писане и извикване на методи
  • Работа с масиви и списъци
  • Работа с таблични данни (матрици)
  • Работа с речници (dictionaries)
  • Използване на lambda изрази и функционални парадигми
  • Използване на LINQ заявки

Тема

Ресурси

Материали

Тема

Course Overview

Дата: 17-ти януари, 10:00 - 11:00

Материали

Тема

Source Control Systems, Git and GitHub

Дата: 17-ти януари, 11:00 - 14:00

Материали

Тема

Git, GitHub - Exercises

Дата: 21-ви януари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Data Types: Numeral Types and Type Conversion

Дата: 22-ри януари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Data Types: Text and Other Types, Variables

Дата: 24-ти януари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Data Types and Variables - Exercises

Дата: 28-ми януари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Methods: Defining and Calling Methods

Дата: 29-ви януари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Methods - Exercises

Дата: 31-ви януари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Debugging and Troubleshooting Code

Дата: 4-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Debugging - Exercises

Дата: 5-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Arrays: Simple Array Processing

Дата: 7-ми февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Simple Arrays - Exercises

Дата: 11-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Simple Arrays - More Exercises

Дата: 12-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Lists: Processing Variable-Length Sequences

Дата: 14-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Lists - Exercises

Дата: 18-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Lists - More Exercises

Дата: 19-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Array and List Algorithms

Дата: 21-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Array and List Algorithms - Exercises

Дата: 25-ти февруари,

10:00 - 14:00

Материали

Тема

Array and List Algorithms - More Exercises

Дата: 26-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Dictionaries

Дата: 28-ти февруари, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Dictionaries - Exercises

Дата: 4-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Advanced Collections

Дата: 5-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Advanced Collections - Exercises

Дата: 7-ти март,

10:00 - 14:00

Материали

Тема

Lambda and LINQ

Дата: 11-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Lambda and LINQ - Exercises

Дата: 12-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Lambda and LINQ - More Exercises

Дата: 14-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Objects and Simple Classes

Дата: 18-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Objects and Simple Classes - Exercises

Дата: 19-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Objects and Simple Classes - More Exercises

Дата: 21-ви март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Files, Directories and Exceptions

Дата: 25-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Files and Exceptions - Exercises

Дата: 26-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Files and Exceptions - More Exercises

Дата: 28-ми март, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Strings and Text Processing

Дата: 1-ви април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Strings - Exercises

Дата: 2-ри април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Regular Expressions (RegEx)

Дата: 4-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Regex - Exercises

Дата: 8-ми април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Strings and Regex - More Exercises

Дата: 9-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation I - Taking a Sample Exam

Дата: 11-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation II - Taking a Sample Exam

Дата: 18-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation III - Taking a Sample Exam

Дата: 22-ри април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Debugging Exam Problems

Дата: 23-април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation IV - Taking a Sample Exam

Дата: 25-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation V - Taking a Sample Exam

Дата: 29-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Practical Еxam

Дата: 30-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."