Курс Programming Fundamentals - Extended - януари 2017

Programming Fundamentals - Extended - януари 2017

16 януари 2017 30 април 2017 6 кредита
Programming Fundamentals - Extended - януари 2017 icon

За курса

Курсът "Programming Fundamentals" разширява натрупаните до момента начални умения за писане на програмен код от курса "Основи на програмирането" и запознава с базови техники и инструменти за практическо програмиране отвъд писането на прости програмни конструкции.

Курсът обхваща работа с хранилища за сорс код и инструменти за екипно взаимодействие като Git и GitHub, запознаване с типовете данни в програмирането и техните особености, изваждане на парчета код в методи с параметри и връщана стойност, използване на дебъгер за проследяване изпълнението на кода и намиране на грешки, обработка на поредици елементи чрез масиви и списъци, използване на колекции, работа с матрици за обработка на таблични данни, работа с речници и асоциативни масиви за обработка и съхранение на двойки {ключ - стойност}, работа със стрингове и текстообработка и основни познания за работа с класове и обекти, използване на API класове и дефиниране на собствени класове.

Наред с техниките за програмиране курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на задачи чрез работа върху стотици практически упражнения. Всички задачи за упражнения и домашни се оценяват в реално време с автоматизираната SofUni online judge система. Курсът завършва с практически изпит по програмиране.

Умения, които ще придобиеш

  • Писане и извикване на методи
  • Работа с масиви и списъци
  • Работа с таблични данни (матрици)
  • Работа с речници (dictionaries)
  • Използване на lambda изрази и функционални парадигми
  • Използване на LINQ заявки

За курса

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Преподавател

ivaylo.kenov avatar
Ивайло Кенов
Ивайло е дългогодишен технологичен трейнър и софтуерен разработчик със C# и JavaScript. Състезател по математика с участия в редица национални олимпиади. Обича да задълбава в трудните и алгоритмичните части на програмирането. Участвал е в изработката и поддръжката на няколко интернет приложения. През свободното си време разработва open-source библиотеки за ASP.NET.
LinkedIn