Курс Основи на електрониката - февруари 2017

Курс Основи на електрониката - февруари 2017

21 февруари 2017 10 седмици 3 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Проектиране и анализ на електрически вериги
 • Разбиране принципите на действие на най-често използваните електронни елементи
 • Работа с виртуална измервателна апаратура
 • Изграждане на прости практични електронни устройства
 • Работа със системата за симулация и проектиране на електронни схеми – Proteus VSM
 • Работа със системата за проектиране на печатни платки – Proteus PCB Layout

Курсът е подходящ за ученици, студенти и ентусиасти, които искат да навлязат бързо в интересния свят на електрониката. Ще ви бъдат необходими основни познания по математика и физика.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 19 февруари. Обучението стартира на 21 февруари 2017 г. и завършва на 2 май 2017 г. с разработка и защита на практически проект.

Как мога да се запиша?

За да се запишете за курса от ТУК или като кликнете на оранжевия бутон "ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ" и следвайте стъпките. След като заплатитие за курса, вие ще бъдете записани в него.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат веднъж седмично - всеки вторник от 18:30 в сградата на Софтуерния университет в зала Open Source. Програмата на курса можете да видите в таблицата по-долу.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

 • Присъствена:  Ако запишете присъствена форма имате възможност да посещавате занятията на място в СофтУни, да участвате в лабораторни упражнения в учебната зала, ще имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност да предавате своите домашни за проверка.
 • Онлайн: Ако запишете онлайн обучение имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. 

Какво представлява практическият проект на края на курса и ще получа ли сертификат?

В края на курса всеки участник ще премине през електронен тест, за да защити наученото по време на обучението. Всички, явили се на него могат да получат официален сертификат от СофтУни, ако получат оценка над много добър (5.00)

Колко струва обучението в курса? 

За курса се заплаща еднократна такса, включваща присъствено обучение в СофтУни и възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Форма на обучениеВключваЦена
Присъствено

Записване за курса

 • Присъствие на всички учебни занятия
 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Явяване на изпит
180 лв.
Онлайн

Записване за курса

 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Явяване на изпит
160 лв.
quality-guaranteed

СофтУни ви дава 100% гаранция за качеството на този курс. За нас е важно да придобиете необходимите умения и знания. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Таксата може да ви бъде възстановена до третото занятие от курса (до 7 март).

Тема

Полезни ресурси

Материали

Тема

Въведение в курса. Постояннотокови вериги - част I
 • Какво и как ще учим?
 • Какво е електроника?
 • От какво е изградена Вселената?
 • Видове материали според електричните им свойства
 • Електрически заряди. Закон на Кулон
 • Основни електрически величини. Закон на Ом
 • Резистори. Видове и начини на свързване

Дата: 21-ви февруари, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Постояннотокови вериги - част II
 • Мощност в електрическите вериги. Измерване на мощност
 • Електроенергия. Уреди и методи за измерване
 • Източници на напрежение и ток
 • Закони на Кирхоф
 • Делител на напрежение. Приложение
 • Практически примери

Дата: 28-ми февруари, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Променливотокова електроника
 • Какво е променлив ток?
 • Характеристики на променливотоковите величини
 • Уреди и методи за измерване
 • Кондензатори
 • Индуктивни бобини
 • Електрически филтри
 • Практически примери

Дата: 7-ми март, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Полупроводникова електроника
 • Полупроводници
 • Полупроводников диод
 • Токоизправители
 • Светодиоди
 • Биполярен транзистор
 • MOS транзистор

Дата: 14-ти март, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Операционни усилватели
 • Електронен усилвател
 • Характеристики на усилвателите
 • Операционен усилвател (ОУ)
 • Компаратор
 • Усилвателни схеми с ОУ
 • Програмируеми усилватели
 • Операции и обработка на сигнали с ОУ
 • Специфични приложения
 • Робот – преследвач на линия с ОУ

Дата: 21-ви март, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Цифрова електроника - част I
 • Какво е цифрова електроника?
 • Информация, бройни системи, кодове
 • Цифрова и аналогова електроника – съпоставка
 • Основни логически елементи
 • Суматори и субтрактори
 • Синтез на аритметико-логическо устройство (АЛУ)
 • Проектиране на прост електронен калкулатор
 • Шифратори и дешифратови
 • Мултиплексори и демултиплексори

Дата: 28-ми март, 18:30 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Цифрова електроника - част II
 •  Схеми с памет
 •  Тригери
 •  Броячи
 •  Таймери
 •  Регистри
 •  Памети
 •  АЦП и ЦАП
 •  Архитектура на компютърни системи
 •  Проектиране на аналогово-цифрово устройство
Дата: 4-ти април, 18:30 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Силова електроника
 • Електродвигатели и електрогенератори
 • Електрически централи и системи за производство на електроенергия
 • Електроразпределителна система
 • Електрически инсталации
 • Електромагнитно реле

Дата: 11-ти април, 18:30 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Конструиране на електронна апаратура
 • Жизнен цикъл на електронните изделия
 • Печатни платки. Проектиране и изработване на печатни платки
 • Интегрални схеми. Проектиране и изработване на интегрални схеми
 • MEMS
 • Бъдеще на електрониката

Дата: 18-ти април, 18:30 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Подготовка за изпит

Дата: 25-ти април, 18:30 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Изпит

Дата: 2-ри май, 18:30 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."