Курс PHP MVC Frameworks - март 2017

Курс PHP MVC Frameworks - март 2017

20 март 2017 6 седмици 18 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Работа с една от най-популярните работни рамки
 • Symfony Framework - Разбиране и използване на архитектурния шаблон MVC
 • Създаване на качествени уеб приложения с най-съвременните практики
 • Работа със свързващи инструменти за бази данни към обектен модел (ORM Frameworks)
 • Създаване и консумиране на REST Back-End
 • Фундаментални концепции за насрочени задачи паралелно с основното приложение

Курсът е подходящ за всички, които имат:

 • Познания по основи в програмирането (типове данни, условни конструкции, цикличност, масиви)
 • Базови познания по обектно-ориентирано програмиране (създаване на класове и обекти, използване на вградени и собствени обекти)
 • Базови познания по HTML и CSS (създаване на елементи, връзки, таблици, оцветяване и контролиране на отстъпи)

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 18 март. Обучението стартира на 20 март 2017 г. и завършва на 30-ти април 2017 г. с практически изпит.

Как мога да се запиша?

За да се запишете за курса от ТУК или като кликнете на оранжевия бутон "ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ" и следвайте стъпките. След като заплатитие за курса, вие ще бъдете записани в него.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат всеки в сградата на Софтуерния университет в зала Knowledge като след всяка лекция следва упражнение. Програмата на курса можете да видите в таблицата по-долу.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

 • Присъствена:  Ако запишете присъствена форма имате възможност да посещавате занятията на място в СофтУни, да участвате в лабораторни упражнения в учебната зала, ще имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. Ще можете също да контактувате лично с лектор или асистент, когато срещнете затруднения.
 • Онлайн: Ако запишете онлайн обучение имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. 

Какво представлява практическият изпит на края на курса и ще получа ли сертификат?

Курсът завършва с курсов проект, в който трябва да се разработи уеб приложение с MVC работна рамка по избор (за препоръчване изучаваната в курса). Всички, явили се на него могат да получат официален сертификат от СофтУни, ако получат оценка над много добър (5.00)

Колко струва обучението в курса? 

За курса се заплаща еднократна такса, включваща присъствено или онлайн обучение в СофтУни и възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Форма на обучениеВключваЦена
Присъствено

Записване за курса

 • Присъствие на всички учебни занятия
 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат
240 лв.
Онлайн

Записване за курса

 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат
190 лв.
quality-guaranteed

СофтУни ви дава 100% гаранция за качеството на този курс. За нас е важно да придобиете необходимите умения и знания. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Таксата може да ви бъде възстановена до третото занятие от курса (до 27 март). 

*Препоръчително е да носите собствен лаптоп, ако сте записани в присъствена форма на обучение.

Тема

Полезни ресурси

Материали

Тема

Course Intro
 • Course schedule, objectives, topics, team

Дата: 20-ти март, 14:00 - 15:00

Материали

Тема

MVC Introduction
 • What is MVC, Separation of Concerns, philosophy, components, etc

Дата: 20-ти март, 15:00 - 18:00

Материали

Тема

MVC Fundamentals
 • Additional Framework components

Дата: 21-ви март, 14:00 - 22:00

Материали

Тема

Exercise: MVC Fundamentals
 • Creating Custom MVC Framework (Advanced)

Дата: 22-ри март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Introducing Symfony
 • Configuring Envrionments and the Bundle System

Дата: 23-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exercise: First page with Symfony

Дата: 27-ми март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

REST Controllers and Routing
 • JSON Responses, Consuming with Postman

Дата: 28-ми март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exercise: REST Controllers and Routing

Дата: 29-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Controllers, Forms, Routing, Templates
 • Returning Views, using Twig, submitting forms

Дата: 30-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise: Controllers, Routing, Templates

Дата: 3-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ORM Basics - Doctrine
 • Introducing ORM Concepts and Doctrine framework, Entities, Repositories

Дата: 4-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise: ORM Basics - Doctrine

Дата: 6-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Validation, Forms, Security
 • Validating models, ParamConverter

Дата: 6-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise: Validation, Forms, Security
 • Complete walkthrough to create a project with Symfony, Doctrine, Forms, etc..

Дата: 10-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation
 • Creating exam-like project in class

Дата: 11-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation
 • Creating exam-like project in class

Дата: 12-ти април, 14:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Consulting Day
 • Lecturers and assitants are consulting the students regarding their projects

Дата: 13-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

ORM Advanced - Custom Repositories and DBAL
 • Custom repository methods, fetch joins, pagination, etc.

Дата: 18-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exercise and Consulting Day
 • Lecturers and assitants are consulting the students regarding their projects

Дата: 19-ти април, 14:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Symfony Advanced - Service Container
 • Dependency Injection, Services, Controllers as Services

Дата: 20-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Symfony Advanced - Commands and Crons
 • Creating and scheduling commands (tasks)

Дата: 24-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Symfony Advanced - Forms and Events
 • Data transformers, collection of forms, form events, event listeners, dispatchers and filters

Дата: 25-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Symfony Advanced - Advanced Project and Deploying
 • Non-trivial project with advanced symfony elements and deploy in a hosting provider

Дата: 26-ти април, 14:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Practical Exam - Project Defenses

Дата: 30-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."