Основи на IT инфраструктурата - сървъри, сторидж, виртуализация

Основи на IT инфраструктурата - сървъри, сторидж, виртуализация

Семинар

Основи на IT инфраструктурата - сървъри, сторидж, виртуализация

За Семинара

По време на семинара ще разгледаме компонентите на една IT инфраструктура, тяхната архитектура и начин на работа. Целта е да се запознаем с хардуера, който стои зад познатите ни операционни системи и апликации. В семинара ще засегнем следните теми:

  • Центрове за данни - основата на една IT услуга
  • Сървъри - архитектура и видове
  • Сторидж - архитектура, видове, бекъп
  • Сървърни операционни системи
  • Виртуализация и клъстъринг

За Лектора

Леонид Христов се занимава със създаване и продажба на IT услуги в IBM. Следва Бизнес Администрация в Германия и България и има над 6 години опит в поддръжката на сървъри, сторидж системи, SAN и бекъп. Води курсове в ТУ София като гост-преподавател по теми Datacenter Fundamentals, Storage area networking и Disk Storage.

Леонид Христов photo