Качествено управление на IT-услуги и инфраструктура посредством ITIL v3

Качествено управление на IT-услуги и инфраструктура посредством ITIL v3

Семинар

Качествено управление на IT-услуги и инфраструктура посредством ITIL v3

Заповядайте на безплатен семинар на тема "Качествено управление на IT-услуги и инфраструктура посредством ITIL v3", който ще се проведе нa 27 март 2017 г. (понеделник) от 19:00 часа в зала Inspiration на Софтуерния университет (София, ул. Тинтява 15-17, етаж 2). Лектор е Веселин Крачунов.

За Семинара

По време на семинара "Качествено управление на IT-услуги и инфраструктура посредством ITIL v3" ще обсъдим следните теми:

  • Същност и предназначение на ITIL. Допирни точки със системи за управление на качеството като ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000 и др..
  • Структура на терминологията на ITIL. Основни понятия и процеси.
  • Кратък преглед на петте основополагащи документа на ITIL.
  • По-подробно разглеждане на най-често използваните процеси от ITIL - Incident Management и Problem Management .
  • Запознаване със софтуерни системи, имплементиращи процесите и идеологията на ITIL.

За Лектора

Веселин Крачунов

Веселин Крачунов е IT-специалист, който следи развитието на хардуерните и софтуерните технологии, както и методите за тяхното управление, от появата и масовото им разпространение в България през 1984 г. Завършил е с отличие СУ "Св. Климент Охридски". Участва в редица иновативни IT проекти както в страната, така и в чужбина. Има богат практически опит в разработката, поддръжката и управлението на IT-системи. Вътрешен одитор по ISO 9001. С ITIL се занимава като сертифициран специалист от 2014 г.

Веселин Крачунов photo