Cloud Computing

Cloud Computing

За Семинара

По време на семинара ще обсъдим следните теми:

  • Какво е Cloud computing
  • Концепции, технологии и бизнес нареждания
  • Облачни характеристики
  • Модели на Cloud услуги (Saas, Paas, IaaS)
  • Слоеве на Cloud услуги
  • Предимства и недостатъци

За Лектора

Димитър Димитров е телекомуникационен инженер по образование и сърце и предприемач по душа. Има повече от 10 г. опит в разработката на системи за управление на големи масиви от данни, потребители и трафик. Основател е на няколко успешни компании в България и Германия, една от които е AttractSoft GmbH, която предлагат софтуерни услуги и продукти в областта на клауд технологиите, и mobile, e-commerce и custom software development, клиентската лоялност и преживяване, смарт маркетинг. https://www.linkedin.com/in/dimitar-dimitrov-5a73666/
Димитър Димитров photo