Курс Programming Fundamentals - Extended - май 2017

Programming Fundamentals - Extended - май 2017

23 май 2017 20 август 2017 6 кредита
Programming Fundamentals - Extended - май 2017 icon

За курса

Курсът "Programming Fundamentals" разширява натрупаните до момента начални умения за писане на програмен код от курса "Основи на програмирането" и запознава с базови техники и инструменти за практическо програмиране отвъд писането на прости програмни конструкции.

Курсът обхваща работа с хранилища за сорс код и инструменти за екипно взаимодействие като Git и GitHub, запознаване с типовете данни в програмирането и техните особености, изваждане на парчета код в методи с параметри и връщана стойност, използване на дебъгер за проследяване изпълнението на кода и намиране на грешки, обработка на поредици елементи чрез масиви и списъци, използване на колекции, работа с матрици за обработка на таблични данни, работа с речници и асоциативни масиви за обработка и съхранение на двойки {ключ - стойност}, работа със стрингове и текстообработка и основни познания за работа с класове и обекти, използване на API класове и дефиниране на собствени класове.

Наред с техниките за програмиране курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на задачи чрез работа върху стотици практически упражнения. Всички задачи за упражнения и домашни се оценяват в реално време с автоматизираната SofUni online judge система. Курсът завършва с практически изпит по програмиране.

Умения, които ще придобиеш

  • Писане и извикване на методи
  • Работа с масиви и списъци
  • Работа с таблични данни (матрици)
  • Работа с речници (dictionaries)
  • Използване на lambda изрази и функционални парадигми
  • Използване на LINQ заявки

За курса

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Преподаватели

mihayloff14 avatar
Преслав Михайлов
Преслав е разработчик на вградени системи в сферата на роботиката и е част от екипа на Ocado Technology. Също води редица презентации и обучения насочени както към ученици, така и към разработчици. В свободното си време, блогва на http://pmihaylov.com. Работил е като софтуерен разработчик във Visteon - компания, която снабдява софтуер за автомобилна електроника за марки като Peugeot, Renault, Dacia, Nissan, Citroen и други. Също е бивш курсист във СофтУни, а по-късно и лектор на различни обучения при нас.
LinkedIn