Курс JS Fundamentals - май 2017

JS Fundamentals - май 2017

22 май 2017 18 юни 2017 9 кредита
JS Fundamentals - май 2017 icon

За курса

Курсът "JavaScript Fundamentals" изгражда базови умения по програмиране с езика JavaScript. Изучават се конструкциите на JavaScript за изграждане на програмна логика, типове данни, оператори, изрази, условни конструкции, цикли и работа с функции. Обръща се внимание на работа с масиви, стрингове и регулярни изрази, използване на обекти, асоциативни масиви и множества. Курсът е базиран на най-съвременни стандарти и JS технологии (изучава се ES2017).

Курсът е силно насочен към практиката, с огромен брой упражнения в клас и практически изпит. Всички задачи от упражненията и изпитите се оценяват автоматизирано с онлайн judge система.

Участниците имат възможност да участват в отделен курс за разработка на практически екипен проект (JavaScript Single Page Application), който обхваща целия учебен материал.

Курсът завършва с практически изпит по JavaScript програмиране с автоматизирано оценяване с онлайн judge система.

Курсът не е подходящ за напълно начинаещи. Изискват се начални умения по писане на програмен код (работа с данни, проверки, повторения), независимо от езика за програмиране и поне основно познаване на езика HTML.

Базовите познания по JavaScript са нужни на всеки, който иска да се занимава с нещо свързано с уеб разработка или сървърна JavaScript разработка.

Умения, които ще придобиеш

  • Базово програмиране на езика JavaScript
  • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
  • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
  • Текстообработка и регулярни изрази
  • Работа с JSON формат
  • Работа с асоциативни масиви и множества

За курса

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Преподаватели

viktor.pts avatar
Виктор Костадинов
Виктор се занимава любителски с програмиране и скриптиране още в прогимназията. По време на формалното си обучение разработва и поддържа сайт на университетската си група за споделяне на учебни материали. Интересува се от астрономия и разработка на игри. Учи като стипендиант в Софтуерния Университет с високи резултати.
Kiril98 avatar
Кирил Кирилов
Кирил е завършил първа немска езикова гимназия в София. Занимава се с програмиране от 11-ти клас. Интересите му са предимно в уеб програмирането (с ASP.NET). Учи във СУ ФМИ специалност математика и информатика.
LinkedIn
Bojo96 avatar
Божидар Гевечанов
Божидар е от топ студентите на випуск септември 2015. От април 2016 започва работа в СофтУни, като се занимава основно с .NET. В свободното си време разработва мобилни и десктоп игри на Unity3D.
LinkedIn