Курс JS Applications - юли 2017

JS Applications - юли 2017

24 юли 2017 20 август 2017 9 кредита
JS Applications - юли 2017 icon

За курса

Курсът "JavaScript Applications" (JS Apps) развива практически умения за изграждане на front-end приложения с JavaScript, jQuery, ReactJS, AJAX и REST услуги. Курсът е базиран на най-съвременни стандарти и JS технологии (ползва се ES2017).

Изучават се HTTP, REST и jQuery AJAX и достъпване на REST услуги с AJAX заявки. Изграждат се JavaScript и REST базирани клиентски приложения за извличане и визуализация в браузъра на данни от публични REST APIs като GitHub API, TheMovieDb API и създаване / редакция / изтриване на отдалечени данни (CRUD) през REST услуга с автентикация. Разглеждат се още изграждането на backend REST услуги върху cloud базирани платформи за съхранение на данни (backend-as-a-service / BaaS).

Изучават се принципите на асинхронното програмиране в JavaScript с promisesasync / await и Web workers, както и работата с Web storage (cookies, session and local storage) и използването на помощни библиотеки, инструменти и технологии като Babel transpiler, Grunt и Gulp, ESLint, lodash, sammy, и други.

За изграждане на потребителски интерфейс (UI) и визуализация на данни по шаблон (templating) се използва технологията ReactJS, която предоставя съвременен модел за изграждане на реактивни, преизползваеми JavaScript UI компоненти чрез комбинирането на HTML и JavaScript.

Изучаваните в курса технологии се обединяват за изграждането на практическо SPA приложение (single-page application), базирано на MVC архитектурата (model-view-controller) с технологиите ReactJS за UI частта, Sammy.js (за рутиране и събития) и jQuery AJAX (за извикване на REST услуги от съществуващо REST API).

Курсът е силно насочен към практиката, с огромен брой упражнения в клас, практически екипен проект и практически изпит. Участниците в курса разработват практически екипен проект (SPA приложение с MVC, REST и ReactJS). За проверка на знанията курсът завършва с практически изпит по изграждане на front-end SPA приложение с JS, jQuery AJAX, REST services и ReactJS. При добро представяне по време на курса и на финалния изпит се издава сертификат за придобитите практически умения.

Умения, които ще придобиеш

  • Работа с AJAX и jQuery AJAX
  • Асинхронно програмиране
  • Работа с REST API
  • Работа с шаблони и рутиране (templating & routing)
  • Създаване на SPA приложения
  • Build процес, ESLint и други JS инструменти

За курса

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Преподаватели

viktor.pts avatar
Виктор Костадинов
Виктор се занимава любителски с програмиране и скриптиране още в прогимназията. По време на формалното си обучение разработва и поддържа сайт на университетската си група за споделяне на учебни материали. Интересува се от астрономия и разработка на игри. Учи като стипендиант в Софтуерния Университет с високи резултати.
Kiril98 avatar
Кирил Кирилов
Кирил е завършил първа немска езикова гимназия в София. Занимава се с програмиране от 11-ти клас. Интересите му са предимно в уеб програмирането (с ASP.NET). Учи във СУ ФМИ специалност математика и информатика.
LinkedIn