Дигитален дизайн с AutoCAD

Дигитален дизайн с AutoCAD

Семинар

Дигитален дизайн с AutoCAD

За Семинара

По време на семинара "Дигитален дизайн с AutoCAD" ще обсъдим следните теми:

- Въведение в AutoCAD - елементи на интерфейса, процес на работа

- Примери

- Демонстрация на възможностите на AutoCAD за изграждане на 2D и 3D модели

- Интеграция с други продукти на Autodesk (Revit, 3DMAX)

- Полезни трикове от практиката

За Лектора

Виктор се сблъсква с AutoCAD софтуера още през 1999-та година, когато той е още на версия 14. В началото го използва за развлечение, но след като започва да изучава архитектура, то използването на AutoCAD се налага като ежедневие. От 2006-та година започва да работи за различни български компании и на свободна практика с AutoCAD и други CAD системи. Като най-важен опит за себе си счита работата си с американски корпорации, които обслужват световни клиенти, включително такива от Близкия Изток.

Виктор Костадинов photo