IoT стандарт с отворен код - Eclipse SmartHome

IoT стандарт с отворен код - Eclipse SmartHome

Семинар

IoT стандарт с отворен код - Eclipse SmartHome

За Семинара

На семинара ще обсъдим едно от предизвикателствата пред IoT сегмента - интеграцията на множество устройства на различни производители. За демонстрация ще бъде използвано цялостно решение, базирано на софтуер с отворен код, което 
набира все по-голяма популярност. Най-интересните акценти от семинара ще са: 

- Основни концепции на Eclipse SmartHome 

- Мултиплатформена употреба и как се постига тя за Eclipse SmartHome 

- Детайлен преглед на кода, необходим за нова интеграция на устройство в Eclipse SmartHome 

- Демонстрации на интеграция на няколко устройства чрез Eclipse SmartHome върху openHAB runtime 

- Отворен код - предимства и недостатъци 

За Лектора

Димитър има почти 8 години опит в програмирането, като през последните 3 години е концентриран върху разработката на комерсиално Smarthome решение, което използва opensource библиотеки като Eclipse Smarthome, jUPNP, jmDNS и др. Опитът на Димитър в научно-приложни и комерсиални проекти му доказва, че отвореният код е една от най-стабилните възможности за решение на практическите проблеми чрез софтуерна разработка. В момента Димитър е ръководител на първия изцяло opensource екип в Мусала Софт.
Свилен работи в opensource екипа на Мусала Софт от неговото създаване и изпълнява разнообразни задачи свързани с интеграцията на нови устройства, тяхното тестване, подпомага разширяването на документацията и др. В разработката на софтуер с отворен код Свилен вижда възможност да се учи от програмисти с дългогодишен опит, а IoT Home Automation сферата е особенно вълнуваща за него.
Димитър Иванов; Свилен Вълканов photo Димитър Иванов; Свилен Вълканов photo