Mixed Reality with Hololens and Unity 3D

Mixed Reality with Hololens and Unity 3D

Семинар

Mixed Reality with Hololens and Unity 3D

За Семинара

По време на семинара на тема "Mixed Reality with Hololens and Unity 3D" ще обсъдим следните теми:

- Интродукция на Microsoft Hololens, неговите характеристики и възможности

- Сравнение с останалите продукти на пазара за mixed/augmented/virtual reality, като цена, достъпност на програмиране и качество на преживяването

- Иинсталация на Hololens kit и изработка на примерна апликация чрез Unity 3D

- Демонстрация в реално време чрез Hololens устройство на създадените приложения

- Отворени възможности за финансиране на идеи за Hololens

- Материали, курсове или откъде да започнем ако искаме да разработваме за Hololens

За Лектора

Йордан Страшилов е Senior Unity 3D Developer, работил е за компании като XS Software и HP. Има богат опит с технологиите C#, .Net, Unity 3D, PostgreSQL.
Светлин Ботев е Продуктов мениджър с близо 9 години опит в ИТ сферата. Създател е на първия национален виртуален хакатон "Hack Tech Challenge". Член е на Управителния съвет на "Обединени идеи за България".

Йордан Страшилов, Светлин Ботев  photo Йордан Страшилов, Светлин Ботев  photo