Crowdfunding с Indiegogo

Crowdfunding с Indiegogo

Семинар

Crowdfunding с Indiegogo

За Семинара

Уъркшопът "Crowdfunding с Indiegogo" е с продължителност 120 мин. и условно е разделено на две части.

Първа част - изложение, по време на което ще бъдат показани основните изисквания, които трябва да бъдат спазени, за да бъде създадена една работеща кампания в INDIEGOGO, грешките, които най-често биват допускани и разбира се - какво трябва да знаете преди да стартирате своята кампания - какво е финансиране от тълпата, какви проекти могат да бъдат финансирани, какви са обичайните размери финансиране и как това може да бъде използвано като успешен инструмент за валидиране на идеи.

Втората част е под формата на задача, по време на която ще бъдат разработени две конкретни идеи за проект в платформата на INDIEGOGO, като през примери ще се представи спецификата на успешна и неуспешна кампания.

В края на представянето всички гости ще са готови да стартират приключението "Финансиране от тъплата - INDIEGOGO".

За Лектора

Лектор на събитието ще бъде официалният представител на Indiegogo Academic Program за България - Инна Бояджиева. Инна е основател на фондация BBU, член на Forbes Women Society и организатор на неформални бизнес срещи - София Бизнес Клуб.
Инна Бояджиева photo

Ресурси

Няма ресурси за този семинар